"Igas inimeses on päike, lase tal ainult särada!"

Sokrates

Töötajad

Töötajad

Perekodus töötavad:

1)juhataja, juhataja asetäitja

2) kasvatusalatöötajaid (abikasvatajad, kasvatajad)

3) rehabilitatsioonispetsialistid (füsioterapeut, logopeed, eripedagoog, sotsiaaltöötaja, psühholoog)

4) tugiteenuste osutajad (tugiiiskud, lapsehoidjad)