SAARE MAAKONNA KESKRAAMATUKOGU AJALUGU

 

 
Saare Maakonna Keskraamatukogu eelkäijaks on 1907. aastal tegevust alustanud Kuressaare Eesti Seltsi Hariduse Osakonna raamatukogu. Hiljem liideti KES HO raamatukoguga teisi Kuressaares tegutsenud seltside ja eraisikute raamatukogusid (näit. 1920. aastal Etruki kooli raamatukogu, 1921. aastal Saksa Seltsi ja Saaremaa Muinasaja Uurimise Seltsi raamatukogu jt).

Algselt asus raamatukogu KES-i üüriruumides nn. Eichfussi majas Pikk 8, hiljem Rosentreu (Rosentrei) majas 2. korrusel Pikk 30 ning alates 1911 KES-i majas Kubermangu 15.

I maailmasõja käigus 1917. aastal Kuressaare Eesti Seltsi Hariduse Osakonna raamatukogu fond hävis. 1919. a lõpus alustati raamatukogu taastamist ning augustis 1920 hakati raamatuid jälle koju laenutama. Raamatukogu koos lugemislauaga asus KES-i majas.

1910. aastast alates kuni ilmselt 1917. aastani oli KES HO raamatukoguhoidjaks aktiivne seltsielu ja karskusliikumise tegelane Karl Ojassoo, kes tegi oma tööd suure hoole ja armastusega. Karl Ojassool endal oli suur ja väärtuslik raamatukogu, mille ta pärandas Kuressaare linnale. Nimetatud eraraamatukogu sai aluseks 1927. aastal Kuressaare Linnavalitsuse poolt asutatud raamatukogule.

1927-1935 tegutsesid KES-i raamatukogu ja Linnavalitsuse raamatukogu paralleelselt. 1935. aastal ühendati need Kuressaare Avalikuks Raamatukoguks, mille asukohaks sai Kuressaare raekoja esimene korrus. 1949. aastal loodi raamatukogu juurde lasteosakond, mis alates 1950. aastast sai iseseisvaks raamatukoguks. Avafondile läks raamatukogu üle 1960. aastal.

Aastate jooksul muutis keskraamatukogu mitmel korral oma nime ja asukohta: 1948-1957 asus raamatukogu aadressil Kohtu 10 (M. Gorki 10) ning aastatel 1957-1968 jälle raekojas, 1968. aastast alates endises Kommunaalettevõtete Kombinaadi klubis Pikk 23 ning 1972-2002 aadressil Tolli 1 (Moskva 25).

1972. aastal moodustati raamatukogus osakonnad ja lasteraamatukogust sai jällegi lastekirjanduse osakond. 1976. aastal sai lasteosakond keskkogu naabruses oma käsutusse hoone Tolli 2 (tollal Moskva 18).

1996. a. alustas tööd muusikatuba ning 20. veebruaril 1997 sai esmakordselt raamatukogus kasutada internetiteenuseid - avati avalik internetipunkt.

Alates 2003. aasta oktoobrist kasutab Saare Maakonna Keskraamatukogu raamatukoguprogrammi RIKS. 1. juunist 2004 läks raamatukogu üle elektroonilisele laenutusele.

12. aprillil 2002 valmis raamatukogu uus hoone, asukohaga Tallinna tänav 6 ning 7. juunil 2002 alustas raamatukogu tööd uutes kaasaegsetes ruumides.

SAARE MAAKONNA KESKRAAMATUKOGU 100. JUUBELI PUHUL KOOSATATUD BROŠÜÜR (2007)

ARVE JA FAKTE

Aasta

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015

2016

Lugejad

7480

7347

6933

6842

7148

6844

6562

6428

6128

6210 6209

5926

   sh lapsi

2042

2011

1769

1682

1622

1498

1509

1126

1080

1130 1149

1055

Kojulaenutused

155 269

144 118

133 643

128776

136467

138191

136749

125448

114914

110636 109464

106565

Külastused

170 720

157 883

148 522    

138002

150587

149402

140443

125481

116277

113914 110277

110584

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜMBOOLIKA

exlib

Exlibrise autor on kunstnik Külliki Järvila.

logo

Logo autor on Kristjan Kaasik