DOKUMENDID

Lugeja meelespea (lugejaks registreerimine, laenutuskord, viiviste arvestamine, kontaktandmed)

Lugeja meelespea lastele

Kasutamiseeskiri

Internetipunkti kasutamiseeskiri

Tasuliste teenuste hinnakiri

Põhimäärus

 

UUS! Saare maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2016

Saare maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2015 / Aastaaruande lisa: Laste- ja noorteüritused (Saare maakonna rahvaraamatukogud)

Saare maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2014

 

Saare Maakonna Keskraamatukogu 100. juubelibrošüür (2007)

Rahvaraamatukogu seadus

Rahvusraamatukogu standard 5:2008 "Raamatukogudevahelise laenutuse põhimõtted ja üldnõuded"

Rahvusraamatukogu Raamatukogudevahelise laenutuse juhend