Saare Maakonna Keskraamatukogu lugejateenindus toimub vastavalt Rahvaraamatukogu seadusele ning Saare Maakonna Keskraamatukogu põhimäärusele ja kasutamise eeskirjale.

 

1. KORRUS
 
KOJULAENUTUSOSAKONNAD TÄISKASVANUTELE JA LASTELE

Laenutame raamatuid koju nii lastele kui täiskasvanutele. Avariiulitelt on võimalik valida kirjandust eesti, vene, inglise, saksa, soome, rootsi, prantsuse keeles.

Lugejaks registreerimisel tuleb esitada pass või muu pildiga isikut tõendav dokument. Raamatuid laenutatakse vaid lugejapileti esitamisel.

Raamatuid laenutatakse koju 21 päevaks mitte rohkem kui 5 raamatut korraga.

Raamatu tagastamistähtaega on võimalik pikendada juhul, kui seda ei vaja teised lugejad. Tagastamistähtaja möödumisel peab lugeja maksma viivist (0,03 eurosenti raamatu kohta iga hilinenud päeva eest). Lugejalt ei võeta viivist, kui ta tagastab raamatud tagastamistähtaja ületamise järgse lähima kuu viimasel kolmapäeval. Enne viivise tasumist uusi raamatuid ei laenutata. Võlglaste nimed on nähtaval internetis.

Meie lugejatel on võimalik panna ennast järjekorda teadmiskirjandusele. Lugejate käsutuses on ka e-kataloog Riksweb, millest saab soovi korral otsingut sooritada.

Telefonid:

  • kojulaenutus täiskasvanutele 45 20 734, 45 20 735

  • lastekirjanduse kojulaenutus 45 20 733

Lugeja meelespea täiskasvanutele, lugeja meelespea lastele

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDEOSAAL

Videosaalis kohapeal saab vaadata õppeotstarbelisi videofilme, eesti filmiklassikat, väärtfilme ning Ameerika ajalugu ja kultuuri käsitlevaid videofilme ning DVD-del olevadi inglisekeelseid vanemaid väärtfilme.

Videosaali fondis sisalduvaga on võimalik tutvuda e-kataloogi Riksweb vahendusel.

2. KORRUS
 
LUGEMISSAAL TÄISKASVANUTELE

Täiskasvanute lugemissaal teenindab täiskasvanuid ja lapsi alates 16. eluaastast.

Külastajatel on võimalik kohapeal kasutada avariiulitel olevat teatmekogu (entsüklopeediad, sõnaraamatud jms), lugeda ajalehti ja ajakirju, saada vastuseid päringutele, ning teha koopiaid raamatukogu või enda materjalidest. Tutvu koopiatööde hinnakirjaga.

Lugemissaalides on WiFi leviala.

Telefon: 45 20 727

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RVL ehk raamatukogudevaheline laenutus

Lugemissaalis on võimalik vormistada RVL-i (raamatukogudevahelise laenutuse) tellimusi meie raamatukogus puuduvale õppe- ja teadmiskirjandusele.

RVL-i saab vormistada nii lugemissaalis kohapeal, meilitsi toop@kuressaare.ee või telefonil 45 20 729

Loe põhjalikumalt RVL teenuse tingimustest siit

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ameerika Teabepunkt

Täiskasvanute lugemissaalis asub Ameerika Teabepunkt kus saab kohapeal tutvuda Ameerika ajalugu, kultuuri ja kaasaegset elu tutvustavate inglisekeelsete raamatute ning ajakirjadega. Raamatufondis on põhitähelepanu teatmekirjandusel, kuid on ka ligi 400-köiteline kogu ilukirjandust ameerika autoritelt inglise keeles. Ameerika Teabepunkti teavikuid on võimalik ka koju laenutada.

Rohkem infot Ameerika Teabepunkti kodulehelt

Telefon: 45 20 727, e-mail katrin@kuressaare.ee

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUGEMISSAAL LASTELE

Laste lugemissaal teenindab kuni 16-aastaseid lapsi. Lugemissaalis saab lugeda ajalehti ja ajakirju, uurida teatmeteoseid, mängida lauamänge, leida raamatukoguhoidja abiga koolitööks või hobideks vajalikke materjale, teha vajalikest lehekülgedest koopiaid ning vaadata näituseid ning väljapanekuid. Laste lugemissali arvutid on mängimiseks, internetis surfamiseks või koolitööde tegemiseks kasutada kuni 11-aastastele lastele (11 aastat kaasa arvatud).

Laste lugemissaalis asuvas muinasjututoas saab vaadata näitusi ja osaleda erinevatel lasteüritustel.

Telefon: 45 20 728

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
INTERNETIPUNKT

Internetipunkti võivad kasutada kõik isikud, kes on vähemalt 12-aastased. (Alla 12-aastaste lugejate jaoks on arvuti kasutamise võimalus laste lugemissaalis).

Võimalus on kasutada kümmet arvutit. Kaks neist töötavad etteregistreerimiseta ja on mõeldud lühiajaliseks kasutamiseks (15 minutit). Ette tuleb registreerida kahele tasulisele arvutile, mis võimaldavad töötada kontoripaketiga (Word, Excel, PowerPoint) ning kuuele arvutile, mille ettenähtud tööaeg külastajatele on 55 minutit päevas.

Internetipunktis on võimalik soovitud materjale välja printida (ka värviprinteriga) ja skanneerida. Tutvu tasuliste teenuste hinnakirjaga.

Internetipunkti kasutamiseeskiri

Telefon: 45 20 726