Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Arendusprojektid
Teostamisel olevad projektid
Lõpetatud projektid
Kuressaare projektipartnerina
Sihtasutuste ja äriühingute projektid
- ÜVK rekonstrueerimine
- Kudjape prügila sulgemine
- Kuressaare reoveekogumisala veemajandusprojekt
- Vee- ja kanalisatsioonitorustikud
- Soojuse ja elektri koostootmisjaam
- Haigla hooldusravikompleks
- Avastusõpe
- Hooldekodu sign.süsteem
- Basseini ventilatsioon
- Mind Mosaic
- SÜG-i fassaad
- Õpitoad
- KG võimla
- Bussipiletite müügisüsteem
- Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid
- Jäätmejaama rajamine
- Prügila õhuseire
- Ohtlikud jäätmed
- Jäätmete liigitikogumine
Noortekogu projektid
Projektide võimalikud rahastamisallikad
Arengukavad
Koostöövõrgustikud
Kaasav eelarve
spacer
spacer

Kudjape prügila õhuseire

spacer
spacer
spacer

Saaremaa Prügila OÜ projekt

Saaremaa Prügila OÜ osanikud: Kuressaare linn, Kaarma vald, Pihtla vald

Kudjape prügila õhuseire on osa Kudjape prügila nõuetekohasest sulgemisprotsessist. Prügila sulgemisel kasutatakse säästlikke tehnoloogilisi lahendusi, mis loovad eeldused prügila territooriumi uueks efektiivseks kasutamiseks.
Kudjape prügilas viiakse aasta jooksul läbi 4 prügilagaasi emissiooni mõõtmist. Mõõtmiste eesmärk on täpsustada eralduva prügilagaasi kogused ja metaani protsent selles, veendumaks, kas prügila katmiseks on võimalik kasutada tehnoloogiat, kus metaan oksüdeeritakse nn metaanioksüdatsiooni biofilterkattekihis.

Projekti kogumaksumus: 100 284 kr, sellest toetus 75 213 kr.

Teostamise aeg: 2007-2008

Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus: Keskkonnaprogramm, Saaremaa maakondlik programm.

KIK logo

 

spacer
Viimati muudetud: 17:11 30.03.2011
spacer
spacer
spacer