Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Välireklaami kooskõlastamine
Tehingud linnavaraga
Vee- ja soojamajandus
Teed ja tänavad
Majandustegevuse registreerimine
Suveettevõtlus
Jäätmemajandus
Korraldatud jäätmevedu
Kuidas sorteerida prügi
Pakendid
Biojäätmed
Ehitusjäätmed
Korduma kippuvad küsimused
Roheline kontor
Keskkonnakaitse
Uuringud ja seire
Hulkuvad loomad
Haljastus ja heakord
Kudjape kalmistu
Kuressaare sadam
Dokumentide blanketid
vahelduv
Täna linnas:
21.4ºC
Millist teavet ootate linnalehest Kuressaare Sõnumid?
Hääleta
Küsitluse arhiiv
spacer
spacer

Korraldatud jäätmevedu Kuressaares

spacer
spacer
spacer

Kuressaares veab olmejäätmeid AS Ragn-Sells

Lepinguid saab sõlmida posti teel, klienditeeninduspunktis Pikk 30 või elektrooniliselt http://www.ragnsells.ee/leping.

AS-i Ragn-Sells klienditeeninduspunkt Kuressaares asub aadressil Pikk 30, tuba 11 (tööpäeviti kella 8.00-17.00, lõuna 13.00-14.00), meiliaadress on saaremaa@ragnsells.ee ja üldtelefon 60 60 439.

Oma veograafikuga saab tuvuda AS-i Ragn-Sells kodulehel.

AS Ragn-Sells jäätmeveo ja lisateenuste hinnakiri Kuressaares.

Korraldatud jäätmeveo tingimused 1. sept 2014 - 31.okt 2016 (Kuressaare linna, Kaarma valla ja Ragn-Sells ASi vahel sõlmitud hankeleping)  pdf ja selle lisa.

Korraldatud jäätmeveo tingimused 1. nov 2016 - 31. okt 2019 (hankeleping, hinnakiri)

 

Jäätmeveoga liitumise kohustus

Kuressaares on korraldatud jäätmeveoga liitumine kohustuslik kõikidel jäätmevaldajtel ja kinnistutel, mis on kasutuses. Jäätmete äravedu peab toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul.

Meile kellelegi ei meeldi, kui prügi vedeleb looduses või pakendikonteinerite kõrval. Konteineriomanikele ei meeldi, kui nende konteineritesse toovad prügi võõrad inimesed. Me keegi ei taha, et naaber tegeleks oma prügi põletamisega, mille tulemusena meie ja meie lapsed hingame sisse mürgiseid vähkitekitavaid aineid otse õhust või sööme sadestunud saasteaineid endale sisse aiasaaduste kaudu. Selleks, et ei toimuks prügi nii öelda väärkäitlemist ongi ette nähtud kõigilt kasutuses olevatelt kinnistutelt regulaarne prügivedu.

 

Jäätmeveost vabastuse taotlemine

Kui kinnistul ei elata ja seda muul moel ei kasutata, siis tuleks taotleda linnavalitsuselt korraldatud jäätmeveost vabastus. Selleks tuleb saata aadressile katrin.koppel@kuressaare.ee täidetud taotlus koos eelneva ja käesoleva aasta vee- ja elektritarbimist tõendavate
dokumentidega (vee- ja elektriarved või veetarbimise teatis AS-ilt Kuressaare Veevärk ja elektritarbimise teatis elektrimüüjalt). Vee- ja elektrinäidud ei pea olema nullis. Taotluse vormi leiate siit: http://www.kuressaare.ee/uus/jaatmemajandus/. Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja linnavalitsus leiab, et vabastamine on põhjendatud, siis vabastatakse teid korraldatud jäätmeveost maksimaalselt kolmeks aastaks korraga. Siiski tuleb igal aastal jaanuaris tõendada linnavalitsusele, et kinnistul ei elata ja seda ei kasutata. Üldiselt loeme kinnistul mitteelamiseks seda, kui seal viibitakse keskmiselt vähem kui 3-4 päeva kuus. Nõuetekohaselt esitatud taotlust menetletakse kuni 30 päeva.

 

Ühiskonteineri kasutamine

Kuressaares on lubatud ühiskonteineri kasutamine, see tähendab, et ühe kinnistu prügi pannakse eelneva kokkuleppe alusel teise kinnistu konteinerisse (nt naabri, korteriühistu, ettevõtte). Sellisel juhul tuleb esitada linnvalitsusele kinnitus (sobib vabas vormis ja meili teel), et ühiselt kasutatava konteineri omanik on nõus, et tema konteinerisse tuuakse teisel kinnistul tekkinud prügi. Ühismahutina ei saa kasutada jäätmekotti.

 

Prügiveo meelespea

Klient võib oma lepingut igal ajal muuta. Soovi korral saate muuta jäätmemahutit ja veosagedust. Segaolmejäätmete veosagedust ei saa Kuressaares muuta harvemaks kui iga 28 päeva tagant. Veograafiku muutmise võimalust tasub samuti Ragn-Sellsilt küsida. Veograafik võib olla erinev näiteks talveperioodil ja suveperioodil.

Konteiner ja jäätmekott peavad olema veopäeval välja pandud nähtavale kohale. Konteiner võib olla jäätmeveoki peatumiskohast kaugemal kui 4 meetrit, kuid soovitavalt mitte kaugemal kui 10 m. Kui konteiner on veoki lähimast peatumiskohast kaugemal kui 20 m, siis on vedajal õigus küsida lisatasu vastavalt hinnakirjale.

Biojäätmete konteinerisse ainult biolagunevad kotid. Kui kasutatakse konteineri vooderduskotti, siis peab see olema biolagunev. Ragn-Sellsi poolt pakutav lisateenus „biojäätmete konteineri koti paigaldamine“ sisaldabki juba biolagunevat vooderduskotti. Biojäätmete konteinerisse võib biojäätmeid panna kas 100% biolaguneva prügikotiga, lahtiselt või paberkotiga (ka ajalehe sisse keeratult).

Aia- ja haljastusjäätmete äraveo tellimisel tuleb jäätmed samuti panna biolagunevasse kilekotti. Kotte saab osta näiteks Ragn-Sellsi klienditeenindusest Kuressaares, neid müüb ka K-Raua ehituspood.

Kui Ragn-Sells on esitanud tavapärasest suurema arve, näiteks konteineriväliste jäätmete äraveo eest, kliendile arusaamatul põhjusel, siis on kliendil õigus nõuda fotot selle kohta, et tema konteineri juures olid tõepoolest veopäeval konteinerivälised jäätmed. Kui arve on esitatud vanapaberi konteineri tühjendamise eest, sest selle sees olid ka muud jäätmed peale vanapaberi, on samuti õigus nõud fotoga tõendamist.

Ragn-Sellsi klienditeenindus asub Pikk tn 30, ruum 11, telefon 15 155, e-post saaremaa@ragnsells.ee, koduleht www.ragnsells.ee. Kodulehel on olemas iseteenindus, seal saate lepingut sõlmida, vaadata oma veograafikut, tellida lisateenuseid jmt.

 

Korduma kippuvad küsimused prügiveo kohta

Kas Ragn-Sellsil on õigus küsida tasu nn prügise biojäätmete konteineri tühjendamise eest?

Kui biojäätmete konteineris on sobimatud jäätmed (mittebiolagunevad kotid, klaaspurk, plasttops jmt), siis teeb vedaja konteinerist pildi, edastab selle kliendile ja teavitab teda sobimatute jäätmete olemasolust konteineris ühe ööpäeva jooksul. Kui tõend foto näol on olemas ja klienti on teavitatud, siis on vedajal on õigus rakendada tühisõidutasuna sama suurusega segaolmejäätmete mahuti tühjendamise tasu (nt kui 140 L biojäätmete konteineris olid sobimatud jäätmed, siis võib vedaja selle tühjendamise eest "prügise biojäätmena" küsida 1,80 €.

Mida teha, kui minu konteiner jäi veopäeval tühjendamata?

Kui konteiner jäit tühjendamata Ragn-Sellsi süül, siis Ragn-Sells tevaitab teid 1 ööpäeva jooskul, millal tullakse konteinerit tühjendama, kui konteiner on vahepeal ületäitunud, siis selle eest vedaja lisatasu küsida ei saa.

Kui konteiner on jäänud tühjendamata kliendi süül (nt konteinerile ei olenud võimalik ligi pääseda), siis Ragn-Sells teavitab teid sellest 1 ööpäeva jooksul koos vastava fotoga ja tal on õigus esitada teile tühisõiduarve (50% teenustasust).

Kui konteiner jäi tühjendamata kliendist ja vedajast sõltumatutel põhjustel, siis teeb Ragn-Sells tühjenduse võimalusel 3 päeva jooksul vedades ilma lisatasuta ära ka konteineri mahtu ületavad jäätmed.

Kas Ragn-Sellsi infotelefonile 15 155 vastab kohalik klienditeenindaja?

Tegemist on Ragn-Sellsi üle-eestilise infotelefoniga, kuid Saaremaa kõnedele vastab kõigepealt siinne klienditeenindaja. Kui klienditeenindaja ei saa hetkel telefonile vastata (näiteks teenindab kohale tulnud klienti), siis vastab kõnele Ragn-Sellsi klienditeenindaja  mandrilt. Telefonile vastav klienditeenindaja on teadlik Kuressaare linna jäätmeveo tingimustest, saab soovi korral muuta teie veograafikut või teha muid muudatusi lepingus.

Ma ei soovi prügiveoga liituda, kuidas saada vabastust?

Kui teile kuuluv kinnistu  seisab tühjana, st seal kedagi ei ela ja seda ei tarvitata ka muul otstarbel, siis on teil õigus saada jäätmeveost vabastus. Vabastuse andmise õigus on ainult Kuresaare Linnavalitsusel (mitte Ragn-Sellsil). Prügiveoteenusega ei kohustu liituma ka isikud, kellele on Keskkonnaameti poolt väljastatud jäätmeluba või kompleksluba.

Kas arveid saab maksta kvartaalselt?

Kui soovite maksta arveid kvartaalselt, siis tuleb sellest Ragn-Sellsi klienditeenindajale teada anda.

Miks küsib Ragn-Sells klienditeeninduses arve tasumise eest lisatasu 0,75€?

Selline on Ragn-Sellsi hinnapoliitika. Soovitame siiski kõigil tasuda arved internetis või püsimaksega, sellisel juhul ei pea te Ragn-Sellsile lisatasu maksma.

Kas otsekorraldus läheb automaatselt üle Ragn-Sellsile?

Ei lähe. Selleks, et tasuda arveid otsekorraldusega (nüüd püsimakse), tuleb sõlmida pangakontoris või internetipangas vastav leping. Pangakontorisse minnes võtke oma jäätmeveoleping kaasa.

Miks Ragn-Sellsi saadetud lepingus on mul kirjas 240-liitrine konteiner, kui ma tegelikult kasutan juba ammu väiksemat?

Ilmselt olete kunagi kasutanud 240-liitrist konteinerit ja linnvalitsusse ei ole jõudnud info selle kohta, et olete üle läinud väiksemale mahutile. Ragn-Sellsi lepingud on saadetud linnavalituselt saadud info alusel. Kui konteineri suurus, arv, veosagedus, omanik vm andmed ei ole õiged, siis tuleb valed andmed maha tõmmata ja kirjutada lepingule õiged andmed ning see Ragn-Sellsile viia või saata.

Kas veograafikut saab muuta, kui see mulle mingil põhjusel ei sobi?

Veograafiku muutmiseks tuleb võtta ühendust Ragn-Sellsi klienditeenindusega. Vedu ei saa toimuda harvemini kui 28 päeva tagant.

Mina pole Ragn-Sellsilt kirja saanud, mis ma tegema pean?

Prügiveoteenuse saamiseks tuleb pöörduda klienditeenindusse või kodulehele www.ragnsells.ee. Vabastuse saamiseks tuleb pöörduda Kuressaare Linnavalitsusse või kodulehele www.kuressaare.ee/uus/jaatmemajandus/ 

Kas konteineril peab olema minu nimi ja aadress?

See on soovituslik, juhul kui teie konteinerid on lähestikku teiste konteineritega, et oleks võimalik tuvastada, kelle konteinerit peab tühjendama, kelle konteineris olid valed jäätmed, kelle konteinerit polnud veopäeval välja pandud jne. Võite konteinerile veekindla markeriga märkida ka ainult aadressi.

Kas jäätmekotil peab olema minu nimi ja aadress?

Jäätmekotile on soovitav samuti veekindla markeriga aadress peale märkida (nt Tallinna 10), eelkõige siis, kui panete oma koti naabri prügikonteineri lähedusse, vastasel juhul ei tea vedaja, et kott on just teie oma ja võib selle ära vedada naabri konteinerivälise prügina ja esitada teile tühisõiduarve.

Mul pole võimalik paigutada konteinerit 4 meetri kaugusele jäätmeveoki peatumiskohast, kas võin selle panna ka kaugemale?

Jah võib. Konteiner peab veopäeval olema nähtaval kohal. Kui prügivedaja konteinerit ei näe, siis ei saa ta seda ka tühjendada. Ka jäätmekott peab olema prügiveopäeval nähtavasse kohta välja pandud. Ragn-Sells võib konteineri veokini vedamise eest lisatasu küsida, kui konteiner on veoki lähimast peatuskohast kaugemal kui 20 meetrit. Mida lähemal paikneb konteiner veoki peatusmikohale, seda kiiremini saab teie mahuti tühjendatud ja seda vähem heitgaase teie õuele tuleb. Kontiener ei tohi siiski takistada liiklust.

Kas tõesti isegi tänavapühkmeid ja aiajäätmeid ei või enam konteinerisse panna?

Konteinerisse tuleb panna need jäätmed, mida te pole liigiti kogunud. Vähesel määral võib konteinerisse panna ka tänavapühkmeid ja aiajäätmeid, kuid need ei tohi tühjendamise käigus lenduda, seetõttu peaks olema konteineril vooderduskott või siis prügi pakitud väiksematesse kotikestesse. Kahekordset prügi pakendamist ei ole vaja (st eraldi vooderduskotti). Kui aiajäätmeid tekib rohkem, nt lehtede langemise ajal, siis saate tellida Ragn-Sellsilt aiajäätmete äraveo hinnaga 2,4 eurot 100-liitrise koti kohta.

Kas Ragn-Sells võib hinnakirja ühepoolselt muuta?

Ragn-Sells ei või põhiteenuste hinnakirja (segaolmejäätmete, biojäätmete, paberi ja kartongi ning suurjäätmete graafikujärgne vedu) muuta, kui selleks pole linnavalitsuse luba. Hinnakirja muutmine saab kõne alla tulla vaid juhul, kui muutub käibemaksu, kütuseaktsiisi, keskkonnatasude, tulumaksu või sotsiaalmaksu määr või mõni muu teenuse hinda mõjutav riiklik maks või riiklik tasu. Ragn-Sells võib ühepoolselt muuta lisateenuste hinnakirja, kuid sellisel juhul on kliendil õigus lisateenusest loobuda.

Mis siis saab, kui ma Ragn-Sellsiga lepingut ei sõlmi?

Lepingu sõlmimine ei ole kohustuslik. Võite anda ka suusõnaliselt teada, et soovite prügivedu näiteks 140-liitrisele konteinerile, kuid lepingut sõlmida ei soovi. Kui te aga mingil põhjusel ei ole Ragn-Sellsiga 1. septembriks lepingut sõlminud ega ka suusõnaliselt oma veotingimusi täpsustanud, siis hakkab prügivedu toimuma teil sellise konteineri tühjendamiseks nagu on märgitud Kuressaare linna jäätmevaldajate registris ja ka registris märgitud sagedusega (valdavalt iga 28 päeva tagant). Kuna register ei ole absoluutselt korrektne, siis tuleks oma konteineri suurus, arv ja tühjendussagedus Ragn-Sellsi klienditeeninduses üle kontrollida.

Minul tekib väga vähe prügi, miks ma pean iga kuu prügi üle andma?

Prügiveo minimaalne sagedus linnas on üks kord nelja nädala jooksul. Selline nõue kehtib kogu riigis. Kui prügi tekib väga vähe, siis võiks prügi üleandmiseks kasutada jäätmekotti või naabriga ühist konteinerit. Ühiskonteineri kasutusest peab konteineri omanik linnavalitsusele teada andma.

Miks ma ei saa ise valida, kes minu prügi veab?

Prügiveo korralduse määrab ära jäätmeseadus, mille kohaselt peab omavalitsus prügivedaja leidmiseks läbi viima riigihanke. Hanke võitjale antakse korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete veoks selles omavalitsuses ainuõigus maksimaalselt viieks aastaks. Kuressaares on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmed, paberi- ja kartongijäätmed, biojäätmed ja suurjäätmed ning Ragn-Sellsile on antud ainuõigus neid vedada kaheks aastaks.

Kas ma võin ka edaspidi Prügimehelt prügivedu tellida?

Kuna Ragn-Sellsile on antud Kuressaares prügiveo ainuõigus, siis ei või Prügimees alates 1. septembrist vedada siin segaolmejäätmeid, paberi- ja kartongijäätmeid, biojäätmeid ja suurjäätmeid. Prügimees võib vedada muid jäätmeliike, rentida konteinereid ja pakkuda muid lisateenuseid.

 

Korraldatud jäätmeveo hange 2014

Linnavalitsus viis 2014. a kevadel läbi ühishanke korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks Kuressaare linnas ja Kaarma vallas 1. augustist 2014 kuni 31. juulini 2016. Lepingu projektiga saab tutvuda riigihangete registris (viitenumber 150654).

Linnavalitsuse otsusega tunnistati hanke võitjaks Ragn-Sells AS.

Jäätmeveo hankele eelnes Kuressaare linna ja Kaarma valla ühine käitluskoha hange 2014. aasta alguses. Käitluskoha hankele esitati üks pakkumus Kudjape Ümberlaadimisjaam OÜ poolt ning see pakkuja tunnistati edukaks. Käitluskoha hankest tulenevalt tuleb Kuressaare linnast ja Kaarma vallast korraldatud jäätmeveo korras kogutud jäätmed alates 1. augustist 2014 kuni 31. juulini 2016 vedada edasiseks käitlemiseks (sorteerimiseks, ümberlaadimiseks, taaskasutamiseks) Kudjape jäätmejaama.

 

Korraldatud jäätmevedu

Jäätmeseadus näeb ette, et kohalik omavalitsus peab oma territooriumil jäätmeveo korraldama. Selleks tuleb läbi viia riigihange, mille käigus leitakse jäätmevedaja, kellel on antud territooriumil teatud ajaperioodil ainuõigus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete veoteenust osutada.

Kuressaares on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid:

  • segaolmejäätmed (prügi)
  • paberi- ja kartongijäätmed (vanapaber)
  • biolagunevad jäätmed (biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja haljastujäätmed selles ulatuses, mida kogutakse biolagunevate jäätmete mahutisse)
  • suurjäätmed

Alates 1. septembrist 2014 on jäätmeveo ainuõigus Ragn-Sells AS-il (teenustasud Kuressaares)

Kõik jäätmevaldajad (jäätmetekitaja, korteriühistu, kinnisasja omanik) loetakse automaatselt korraldatud jäätmeveoga liitunuks.  Jäätmeseaduse § 71 lg2 p2 kohaselt peab tiheasustusalal jäätmete äravedu toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul. Kui aga kinnistut ei kasutata või kinnistul ei elata, siis saab linnavalitsus vastava taotluse alusel anda jäätmeveost vabastuse korraga kuni kolmeks aastaks. Kui kinnistul elatakse perioodiliselt (nt suvel), siis on võimalik saada osaajaline vabastus (nt talveperioodiks). Vabastuse saamiseks peab kinnistu omanik esitama linnavalitsusele taotluse. Linnavalitsusel on kohustus kontrollida esitatud taotluste põhjendatust enne vabastuse andmist. Vabastuse saanud isikul on kohustus tõendada vabastuse põhjendatust igal aastal 20. jaanuariks (st kui olete saanud vabastuse 2014. aastaks põhjendusel, et kinnistul ei elata, siis tuleb 2014. aasta lõpus esitada vee- ja elektrinäidud, kust on näha, et tarbimist ei ole olnud). Kui tõendust ei ole esitatud, loetakse jäätmevaldaja jälle automaatselt jäätmeveoga liitunuks. Kui kinnistul elatakse või seda kasutatakse ja kinnistuomanik soovib ise jäätmeid vedada või käidelda, siis peab tal selleks olema jäätmeluba või kompleksluba.

 

Mis juhtub, kui prügi põletada?

Kasutusele võetakse jäätmekott (6. august 2013, Katrin Koppel)

Artikkel kodusest prügipõletamisest (29. mai 2013, Kaire Kikas, Keskkonnaministeerium)

Artikkel korraldatud jäätmeveost (12. juuni 2013, Katrin Koppel)

Artikkel Linnavalitsus võtab prügisokutajad pihtide vahele (16. mai 2013, Katrin Koppel)

 

 

spacer
Viimati muudetud: 11:36 17.08.2016
spacer
spacer
spacer