Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linna tutvustus
Linnavolikogu KONTAKT
Linnavalitsus KONTAKT
Viimati lisatud
Ettepanekud
Kuressaare Sõnumid
Operatiivnumbrid
Teenused
Pildigaleriid
Linn tunnustab
Vabad töökohad
Kaardid
Sümboolika
Linna valimiskomisjon
Saaremaa valla valimiskomisjon
Arveldusarved
Dokumentide blanketid
Õigusaktid
Dokumendiregister
spacer
spacer

Kuressaare Linnavalitsuse 12.09.2017 istungi päevakord

spacer
spacer

1. Avaliku ürituse loa andmine (KG tervisespordipäev; petangi võistlus)

2. Linnaeelarvest projektidele eraldatavate toetuste taotluste läbivaatamise komisjonide koosseisude kinnitamine 

3. Linnaeelarvest eraldatavate projektitoetuste 2017. aasta II taotlusvooru väljakuulutamine 

4. Loa andmine ulukite ja vareslaste arvukuse piiramiseks Kuressaare linna haldusterritooriumil (MTÜ Laugi Jahiselts)

5. Ranitsatoetuse saajate nimekirja kinnitamine (4. osa)

6. Tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine (Kuressaare Gümnaasium)

7. Hoonestusõigusega ettenähtud ehitiste püstitamise tähtaja pikendamine ja kokkuleppe sõlmimine (Merikotka 1)

8. Lihthanke korraldamine (tarbesõiduki soetamine kasutusrendi tingimustel)

9. Kuressaare sadama andmine Saaremaa Merispordi Seltsi kasutusse / volikogu

10. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Ringtee tänav L7, Meierei tänav, Põduste jõgi; Tuule tänav, Kivi tänav, Saue tänav L1, Vana-Roomassaare tänav L2, Vana-Roomassaare tänav L3 ja Kivi tn 8)

11. Üürilepingu pikendamine (Roomassaare 2 plats 3)

12. Kuressaare linna hankekord / volikogu 

13. Kuressaare Linnavalitsuse 21.02.2017. a korralduse muutmine 

14. Kuressaare linna 2017. a II lisaeelarve / volikogu 

15. Kuressaare Gümnaasiumi ujula kasutamise lepingu sõlmimine 

16. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord / volikogu 

17. Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine / volikogu 

18. Riikliku toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine / volikogu

19. Kuressaare linna teenetemärgi statuut / volikogu 

20. Kuressaare linna aukodaniku statuut/ volikogu 


     Viimati muudetud: 09:16 12.09.2017
spacer
spacer
spacer