Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linna tutvustus
Linnavolikogu KONTAKT
Linnavalitsus KONTAKT
Viimati lisatud
Ettepanekud
Kuressaare Sõnumid
Operatiivnumbrid
Teenused
Pildigaleriid
Linn tunnustab
Vabad töökohad
Kaardid
Sümboolika
Linna valimiskomisjon
Saaremaa valla valimiskomisjon
Arveldusarved
Dokumentide blanketid
Õigusaktid
Dokumendiregister
spacer
spacer

Ülevaade Kuressaare Linnavalitsuse 06.12.2016 istungist

spacer
spacer

OTSUSTATI:

Anda avaliku ürituse luba 1) Kuressaare Gümnaasiumi 12a ja 10c klassi õpilastele heategevusliku supijagamise korraldamiseks 19.12 kell 12–16 kaubanduskeskuse Ferrum ja kultuurikeskuse vahelisel alal, 2) Agape Eesti Kristlikule MTÜ-le ürituse „Julge särada“ raames keskväljakul heategevusliku supijagamise korraldamiseks 29.–30.12 kell 13–17.

Eraldada MTÜ-le Võimlemisklubi Pärl 450 eurot jõuluetenduse „Salasoovid“ läbiviimiseks 18.12 Kuressaare Spordikeskuses.

Kinnitada linna eelarvest erahuvikoolidele ja -spordiklubidele toetuse määramise komisjoni koosseis.

Kinnitada linna eelarvest erahuvikoolidele ja -spordiklubidele toetuse taotlemise vorm.

Kvalifitseerida riigihanke „Kuressaare Pargi Lasteaia arhitektuurivõistlus“ pakkujad ja tunnistada pakkumused vastavaks.

Võtta vastu Pikk tn 64 osa detailplaneering ja korraldada selle avalik väljapanek 26.12.2016–08.01.2017.

Tunnistada kehtetuks FIE-le Manivalde Soom väljastatud taksoveoluba ja sõidukikaart.

Lahendada Kuressaare linna korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamiseks esitatud taotlused.

Korraldada eelläbirääkimistega pakkumine Kuressaare linna tervisepargis asuva maa-ala üürileandmiseks seikluspargi rajamiseks ning selle kasutusele võtmiseks.

Anda nõusolek Kuressaare linna omandis olevale kinnisasjale Talve tänav L6 isikliku tasulise kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks.

Kinnitada konkursi „Värv Kuressaare majal 2016“ tulemused.

Kinnitada konkursi „Kuressaare piirdeaiad korda 2016“ tulemused.

Sõlmida sotsiaalteenuste lepingud MTÜ-ga Saaremaa Puuetega Inimeste Koda teenuste osutamiseks (isikliku abistaja teenus, tugiisikuteenus, kuulmisnõustamise teenus, viipekeele tõlketeenus) ning maja avatuse tagamiseks ja sisulise tegevuse toetamiseks (950 eurot igas kvartalis) perioodil 01.01–31.12.2017.

Tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 21.01.2014 korraldus nr 48 ,,Hoolduse seadmine“ (eraisiku koduteenus).

Maksta toitjakaotuspensioni Kuressaare linna eestkostel olevale alaealisele.

Kinnitada sünnitoetuse saajate nimekiri ja eraldada sünnitoetuste väljamaksmiseks 6750 eurot. Ajavahemikus 09.09–29.11.2016 registreeriti Kuressaare linna kodanikeks 26 last.

Jagada Paju tänava katastriüksus 34901:010:0520 kümneks ja moodustada uued katastriüksused aadressidega: Kastani tn 2a, Kastani tn 4a, Kastani tn 6a, Kastani tn 8a, Kastani tn 10a, Kastani tn 12a, Kastani tn 14a, Kastani tn 16a, Kastani tn 18a ja Paju tänav.

Anda üle tänukiri Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi matemaatikaõpetajale Anu Rannamale.

Kinnitada jõulukuuskede müügiks alates 09.12 järgmised müügikohad linna omandis olevates avalikes kohtades: Kuressaare turul Tallinna tn 5, J. Smuuli tn 11 esises skatepargis, Tuulte Roosi elamurajoonis Ranna tn 36 juures, August Kitzbergi tänava bussiparklas, Tallinna tn 4 esisel platsil, Kaare tn ja Pihtla tee nurgal ja Tallinna tn 83.

Teha 2016. a eelarve tulude ja kulude (IX) muudatus kogusummas 39 643 eurot.

Eraldada eelarve reservfondist 4041 eurot kohalike omavalitsuste ühinemise rahvaküsitluse korraldamise kuludeks ja 3480 eurot lepingute registri ületoomiseks Delta dokumendihaldussüsteemi.

Muuta Kuressaare Linnavalitsuse 29.11.2016. a. korralduse nr 668 punkti 2.
 


     Viimati muudetud: 11:38 21.12.2016
spacer
spacer
spacer