Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linna tutvustus
Linnavolikogu KONTAKT
Linnavalitsus KONTAKT
Viimati lisatud
Ettepanekud
Kuressaare Sõnumid
Operatiivnumbrid
Teenused
Pildigaleriid
Linn tunnustab
Vabad töökohad
Kaardid
Sümboolika
Linna valimiskomisjon
Saaremaa valla valimiskomisjon
Arveldusarved
Dokumentide blanketid
Õigusaktid
Dokumendiregister
spacer
spacer

Ülevaade Kuressaare Linnavalitsuse 13.12.2016 istungist

spacer
spacer

OTSUSTATI:

Anda ehitusluba: 1) elektri maakaabelliini ehitamiseks aadressidel Talve tänav L6 ja Talve 69, 2) soojuspuuraugu rajamiseks aadressil Luige 9, 3) korterelamu rekonstrueerimiseks aadressil Mooni 1, 4) elamu ja abihoone rekonstrueerimiseks aadressil Pikk 9a.

Anda kasutusluba: 1) üksikelamu kasutamiseks aadressil Raja 15, 2) üksikelamu kasutamiseks aadressil Rohu 9.

Kiita heaks ja suunata linnavolikogu istungile „Kuressaare Linnavolikogu 24.04.2014 otsuse nr 13 „Kuressaare Linnavalituse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine“ muutmine“ eelnõu.

Kinnitada Kuressaare Muusikakooli ja Kuressaare Kunstikooli õppetasude suuruse ja õppetasu maksmise alused.

Anda nõusolek katastriüksuse jagamiseks: 1) Luha tn 2c katastriüksuse jagamisel moodustada uued katastriüksused lähi-aadressidega Puusilla tee L1 ja Luha tn 2c, 2) Luha tn 2e katastriüksuse jagamisel moodustada uued katastriüksused lähi-aadressidega Puusilla tee L2 ja Puusilla tee 1, 3) Luha tn 2f jagamisel moodustada uued katastriüksused lähi-aadressidega Puusilla tee L3 ja Puusilla tee 3.

Kiita heaks ja suunata linnavalitsuse istungile teisele lugemisele volikogu otsuse „Kaevu tn 18 ja lähiümbruse detailplaneeringu esimese etapi kehtestamine kehtetuks tunnistamine“ eelnõu.

Väljastada taksoveoluba ja sõidukikaardi FIE-le Andres Haramaa.

Sõlmida Kuressaare Gümnaasiumi ujula kasutamise leping kehtivusega 01.01–31.05.2017.

Sõlmida OÜ-ga Teadvel tugiisikuteenuse osutamise leping kehtivusega 01.01–31.12.2017.

Sõlmida sotsiaaltransporditeenuse leping 1) MTÜ-ga Saare Taksotellimiskeskus (sotsiaaltransporditeenus ravi-, hoolekande- või ametiasutusse sõiduks Kuressaare linna territooriumil), 2) OÜ-ga Siinorite Transportteenus (sotsiaaltransporditeenus ravi- või hoolekandeasutusse sõiduks väljaspool Saare Maakonda).

Sõlmida lepingud perioodiks 01.01–31.12.2017 OÜ-ga Atko Liinid pensionäride ja õpilaste ühistransporditeenuse hüvitamiseks.

Sõlmida toidupangateenuse osutamise leping MTÜ-ga Kaks Kala (aadressil Vete 2 asuvate ruumide rendikulu tasumiseks, 01.01–31.12.2017 615 eurot igas kvartalis).

Korraldada kirjalik enampakkumine sõiduauto Peugeot Partner 332 MCP müügiks.
Sõlmida Securitas Eesti AS-iga leping “Patrull- ja mehitatud valveteenuse osutamine 2017“ maksumusega 12 456 eurot.

Anda tänukiri Anne Keerbergile.


     Viimati muudetud: 12:36 21.12.2016
spacer
spacer
spacer