Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linna tutvustus
Linnavolikogu KONTAKT
Linnavalitsus KONTAKT
Viimati lisatud
Ettepanekud
Kuressaare Sõnumid
Operatiivnumbrid
Teenused
Pildigaleriid
Linn tunnustab
Vabad töökohad
Kaardid
Sümboolika
Linna valimiskomisjon
Saaremaa valla valimiskomisjon
Arveldusarved
Dokumentide blanketid
Õigusaktid
Dokumendiregister
spacer
spacer

Ülevaade Kuressaare Linnavalitsuse 22.11.2016 istungist

spacer
spacer

OTSUSTATI:

Anda ehitusluba elamu püstitamiseks aadressil Eha 17.

Anda kasutusluba 1) Lillevälja ja Mesilase tänava kasutamiseks, 2) kanalisatsiooni- ja veetorustike kasutamiseks Lillevälja ja Mesilase tänaval.

Võtta tasuta Kuressaare linna omandisse järgmised transpordimaa kinnistud: 1) Lillevälja tänav, 2) Mesilase tänav, 3) Mesilase tn 7a ja 4) Mesilase tn 6a.

Moodustada olemasoleva kaardi- ja plaanimaterjali alusel iseseisev katastriüksus aadressiga Ida tn 53.

Muuta Kuressaare Linnavalitsuse 25.10.2016 korraldust nr 598 (projektitoetused).

Mitte toetada hariduskomisjonis tehtud muudatusettepanekut eelnõule „Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubides“.

Eraldada linnaeelarvest 1000 eurot projekti „Kuressaare Tänavapiknik 2016“ korralduskulude täiendavaks katteks.

Väljastada taksoveoluba ja sõidukikaart: 1) FIE-le Aare Randi, 2) FIE-le Rando Kaubi, 3) FIE-le Rivo Kaubi.

Kiita heaks ja suunata linnavalitsuse järgmisele istungile teisele lugemisele otsuse „Kuressaare korterelamualade teemaplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ eelnõu.

Lõpetada Kuressaare Linnavalitsuse 03.03.2015 korraldusega nr 123 algatatud Merikotka tn 2 ja Merikotka tn 8 kinnistute detailplaneeringu koostamine ning algatada Kuressaare linnas Merikotka tn 2 kinnistu detailplaneering ja kinnitada lähteseisukohad.

Sõlmida Baltic Energy Services OÜ-ga riigihanke „Elektrienergia ostmine 2017“ raamleping ja hankelepingud.

Kinnitada lihthanke “Kuressaare Linnavalitsuse hoonete, vallasvara, sõidukite, töömasinate ja vastutuse kindlustamine 2017” tulemused ja tunnistada edukaks Salva Kindlustus AS-i pakkumus maksumusega 15 474 eurot.

Eraldada reservfondist kokku 23 664 eurot.

Sõlmida raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele toetavate teenuse osutamise lepingud lõpptähtajaga 31.12.2016 OÜ-ga Muusika Minule ja OÜ-ga Relax Master.

Tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 05.03.2013 korraldus nr 116 (eraisiku koduteenus).

Anda Kuressaare linna tänukiri: Kuressaare Hoolekande avahooldajatele Jana Endile ja Merike Trallile ning Kuressaare linna Pensionäride Ühendus MTÜ-le.

Muuta Kuressaare Linnavalitsuse 27.09.2016 korraldust 547 (tähtajalise töökoha tähtaja pikendamine kuni 31.12.2016.)


     Viimati muudetud: 09:22 21.12.2016
spacer
spacer
spacer