DOKUMENDID

Lugeja meelespea (lugejaks registreerimine, laenutuskord, viiviste arvestamine, kontaktandmed)

Lugeja meelespea lastele

Kasutamiseeskiri

Internetipunkti kasutamiseeskiri

Tasuliste teenuste hinnakiri

Põhimäärus

 

UUS! Saare maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2017

Saare maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2016

Saare maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2015 / Aastaaruande lisa: Laste- ja noorteüritused (Saare maakonna rahvaraamatukogud)

Saare maakonna rahvaraamatukogude aastaaruanne 2014

 

Saare Maakonna Keskraamatukogu 100. juubelibrošüür (2007)

Rahvaraamatukogu seadus

Rahvusraamatukogu standard 5:2008 "Raamatukogudevahelise laenutuse põhimõtted ja üldnõuded"

Rahvusraamatukogu Raamatukogudevahelise laenutuse juhend