TÖÖTAJAD JA KONTAKTANDMED

JUHTKOND    
Anu Vahter direktor 45 20 724 anu.vahter@kuressaare.ee
Maire Rauk
pearaamatukoguhoidja
45 20 723 maire.rauk@kuressaare.ee
TEENINDUSOSAKOND
 
Ivi Veskimäe osakonnajuhataja 45 20 731 ivi@kuressaare.ee
Kojulaenutus   45 20 734, 45 20 735

 

Signe Vipp
raamatukoguhoidja
Liivi Soodla
vanemraamatukoguhoidja
liivi.soodla@kuressaare.ee
Katrin Valma
vanemraamatukoguhoidja
katrin.valma@kuressaare.ee
Kaire Riik vanemraamatukoguhoidja kaire.riik@kuressaare.ee
Tiiu Liventaal vanemraamatukoguhoidja tiiu.liventaal@kuressaare.ee
Lugemissaal   45 20 727  
Kaidi Niit vanemraamatukoguhoidja kaidi.niit@kuressaare.ee
Katrin Sepp vanemraamatukoguhoidja katrin@kuressaare.ee
  Ameerika Teabepunkt    
Maris Toop bibliograaf 45 20 729 toop@kuressaare.ee
  raamatukogudevaheline laenutus RVL  
Internetipunkt   45 20 726  
Marje Kuris infosüsteemi haldur marje.kuris@kuressaare.ee
Liisi Ansper infosüsteemi haldur liisi.ansper@kuressaare.ee

LASTEOSAKOND

 
Liilia Kõiv osakonnajuhataja 45 20 730 liilia.koiv@kuressaare.ee
Lastekirjanduse kojulaenutus   45 20 733  
Merike Soon vanemraamatukoguhoidja
Laste lugemissaal   45 20 728  
Mai Paju bibliograaf maiu.paju@kuressaare.ee
KOMPLEKTEERIMISOSAKOND    
Mare Ool osakonnajuhataja 45 20 722 mare.ool@kuressaare.ee
Helge Saar vanemraamatukoguhoidja 45 20 720 helge.saar@kuressaare.ee
Sinaida Pallas
 
vanemraamatukoguhoidja 45 20 721