Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linnavolikogu
Linnavalitsus
Eelarved ja aruanded
Linna Noortekogu
Koalitsioonilepe
Dokumendiregister
Riigihanked
Olulised dokumendid
Arengukavad
Riigi Teataja / linnavalitsuse ja linnavolikogu määrused/
Palgaandmed 2015
Palgaandmed 2014
Palgaandmed 2013
Palgajuhend
Palgamäärad
Avalikud registrid
Uuringud ja statistika
spacer
spacer

Kuressaare arengu- ja tegevuskavad

spacer
spacer
spacer

Kuressaare linna arengukava 2014-2020 (2030)

Kuressaare linna arengukava 2014-2020 (2030) - kehtis 01.01.2016 - 31.12.2016
Kuressaare linna arengukava 2014-2020 (2030) - kehtis 01.01.2015 - 31.12.2015 
Kuressaare linna arengukava 2014-2020 (2030) - kehtis 01.01.2014 - 31.12.2014
Kuressaare linna arengukava 2005-2013 (2020)   
Kuressaare linna arengukava 2001-2005
Kuressaare linna arengukava 1998-2000

Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering

Koolide ja lasteaedade arengukavad

Kuressaare Linnavalitsuse määrus - KG arengukava 2013/2014 - 2016/2017 õ-a kinnitamine  
Kuressaare Gümnaasiumi arengukava 2013/2014 - 2016/2017 õ-a

Kuressaare Linnavalitsuse määrus - KTG arengukava 2013-2017(2020) kinnitamine
Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava 2013-2017(2020) 

Saaremaa Ühisgümnaasiumi arengukava 2014-2020
Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava 2013/2014–2016/2017 (2020)   

Kuressaare Pargi Lasteaia arengukava 2015/2016 - 2019/2020
Kuressaare Pargi Lasteaia arengukava 2010/2011 - 2014/2015 õ.-a.  

Kuressaare Rohu Lasteaia arengukava 2015/2016 - 2019/2020
Kuressaare Rohu Lasteaia arengukava 2010-2015
  

Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia arengukava 2015/2016 - 2019/2020
Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia arengukava 2011-2015
  

Kuressaare Tuulte Roosi Lasteaia arengukava 2015/2016 - 2019/2020
Kuressaare Tuulte-Roosi Lasteaia arengukava 2011-2015


Kuressaare Ristiku Lasteaia arengukava 2015/2016 - 2019/2020
Kuressaare Ristiku Lasteaia arengukava 2011-2015

Kuressaare Linnavalitsuse määrus - Kuressaare Noorte Huvikeskuse arengukava kinnitamine   
Kuressaare Noorte Huvikeskuse arengukava 2011-2015

Muud linna tegevus- ja arengukavad

Kuressaare Linnavolikogu otsus - Kuressaare linna terviseprofiili kinnitamine  
Kuressaare linna terviseprofiil 2015  

Kuressaare supelranna suplusvee profiil

Kuressaare Linnateatri arengukava 2015-2018 (2020)

Kuressaare linna kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava 2005-2013
Kuressaare linna kultuuri, spordi ja noorsootöö arengukava tegevuskava koond  
Kuressaare tervisestrateegia 2010  
Kuressaare terviseprofiil 2010 
Kuressaare terviseprofiili 2010 kaardid 
Kuressaare turismi turundusstrateegia 2002-2010
Kuressaare Agenda 21

IT tegevuskava 2007-2009
Kuressaare linna teehoiu tegevuskava 2003-2005
Kuressaare linna tänavavalgustuse arengukava 2004-2010
Kuressaare linna liikluse arengukava
Kuressaare Geoinfosüsteemi strateegia  
KURESSAARE LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA 2014-2025
KURESSAARE LINNA ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVA 2014-2025 LISAD


Terviseliikumise strateegiad - Heaolu tõstmine terviseliikumise kaudu piiriületavas koostöös
Liivi lahe koostööregiooni ühise strateegia platvorm - projekt Livonia Maritima

spacer
Viimati muudetud: 11:15 26.01.2017
spacer
spacer
spacer