Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Hariduse register
Lasteaiad
Valvelasteaed
Koolid
Riigigümnaasium
Linnavolikogu esimehe poolt kokku kutsutud hariduse ajutise töögrupi materjalid
I klasside vastuvõtt
Noorsootöö
Huviharidus
Laste- ja noortesõbralik linn
Hoolekogud ja Sihtasutuste nõukogud
Projektitoetuste taotlemine
Stipendiumid
Avalike ürituste korraldamine
Valdkonna õigusaktid
Haridusasutuste tasuliste teenuste ja ruumide hinnakirjad
Dokumentide blanketid
spacer
spacer

Valdkonna õigusaktid

spacer
spacer
spacer

Olulisemad õigusaktid hariduses ja noorsootöös
 

Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord

Ranitsatoetus

Koolieelse lasteasutuse lapsevanemate poolt kaetava õppekulu suurus

Koolieelse lasteasutuse lapsevanemate poolt kaetava õppekulu suuruse muutmine


Kuressaare linna munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Haridusasutuste tasuliste teenuste ja ruumide hinnakirjad
 

Koolieelse lasteasutuse lapsevanemate poolt kaetava õppekulu suuruse diferentseerimine

Koolieelse lasteasutuse diferentseeritud õppekulu rakendamise kord

Kuressaare linna koolieelsete lasteasutuste lahtiolekuaja kehtestamine 

Toiduraha arvestamise ja maksmise kord Kuressaare linna hallatavates lasteaedades 
 

Üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord

Kuressaare linna ja Lääne-Saare valla vaheline kokkulepe lasteaia ja üldhariduskooli põhikooliastme õppekohtade tagamise ja finantseerimise kohta, lisa 

Lääne-Saare valla koolide ja koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonna kinnitamine

Lääne-Saare valla koolide ja koolieelse lasteasutuse teeninduspiirkonna muutmine

Huvitegevuses osalemise arvestuse pidamise kord

Laste ja noorte huvitegevuse toetamise kord erahuvikoolides ja -spordiklubides 

 Kuressaare Avatud Noortekeskuse tasuliste teenuste hinnakiri 2016/2017. õppeaastal

Koolide põhimäärused

Kuressaare Gümnaasiumi põhimäärus

Saaremaa Ühisgümnaasiumi põhimäärus

Kuressaare Vanalinna Kooli põhimäärus

Kuressaare Põhikooli põhimäärus

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi põhimäärus

 

Lasteaedade põhimäärused 

Pargi Lasteaia põhimäärus

Rohu Lasteaia põhimäärus

Ida-Niidu Lasteaia põhimäärus

Ristiku Lasteaia põhimäärus

Tuulte Roosi Lasteaia põhimäärus

 

Huvikoolide põhimäärused

Kuressaare Muusikakooli ja Kuressaare Kunstikooli põhimääruste muutmine 27.10.2016

Saaremaa Spordikooli põhimäärus

Kuressaare Muusikakooli põhimäärus

Kuressaare Kunstikooli põhimäärus


Noortekeskuse põhimäärus

Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaam põhimäärus

 

 

spacer
Viimati muudetud: 09:53 21.12.2017
spacer
spacer
spacer