Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linna tutvustus
Kuressaare 450
Kuressaare linnapead
Linnavolikogu ajalugu
Sõpruslinnad
Laste- ja noortesõbralik linn
Tervislik linn
Sümboolika
Kuressaare omavalitsus 25
Kuressaare Linnavalitsus 1918-1940
Linnavolikogu KONTAKT
Linnavalitsus KONTAKT
Viimati lisatud
Ettepanekud
Kuressaare Sõnumid
Operatiivnumbrid
Teenused
Pildigaleriid
Linn tunnustab
Vabad töökohad
Kaardid
Sümboolika
Linna valimiskomisjon
Saaremaa valla valimiskomisjon
Arveldusarved
Dokumentide blanketid
Õigusaktid
Dokumendiregister
spacer
spacer

Tervislik Kuressaare

spacer
spacer
spacer
tervis

Kuressaare võeti esimese Eesti linnana vastu Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Tervislike Linnade Võrgustiku liikmeks aastal 1998. Tervislike Linnade liikumise eesmärgiks on tuua tervisega seonduvad küsimused otsusetegijate tähelepanu keskmesse ning tõsta elukeskkonna parandamise kaudu tervisestandardeid linnas.

Samal aastal kirjutas Kuressaare alla Ateena Deklaratsioonile (Athens Declaration, 1998), mis sõnastab linnade tervislikumaks muutmise põhimõtted. 1998. aastal koostati linna terviseprofiil, mis annab ülevaate linna tervislikust seisundist, hõlmates andmeid demograafiast, rahvatervisest, tervishoiust, sotsiaalmajanduslikest teguritest, loodus- ja tehiskeskkonnast ning elamistingimustest. Uus Kuressaare terviseprofiil koostati 2010. aastal ning sellega saab tutvuda siin.

Kuressaares koostati aastal 1997 säästva arengu tagamiseks ka esimene linna Agenda 21 Eestis. Aastal 2000 liitus Kuressaare Euroopa Jätkusuutlike Linnade Kampaaniaga (European Sustainable Cities and Towns Campaign), kirjutades alla Aalborgi Hartale (Aalborg Charter, 1994), mis tõlgendab jätkusuutlikkuse Euroopa kohalike omavalitsuste tarvis põhimõteteks ja poliitikateks.

Kuressaare kui tervisliku linna eesmärk on:

  • Tagada linnaelanikele turvaline ja looduslähedane elukeskkond, propageerides keskkonda säästvat eluhoiakut.
  • Parandada linna elukeskkonna väärtust, investeerides tehnilise infrastruktuuri ja sotsiaalsfääri objektidesse.
  • Parandada ettevõtluskeskkonda, tagamaks maksujõulise elanikkonna püsimajäämine ja elama asumine Kuresaarde.
  • Kindlustada elanikele põhiteenuste kättesaadavus ja parandada osutatavate teenuste kvaliteeti.
  • Jõuda rahvusvahelise mainega tervise- ja turismilinnaks.

Kuressaare tervisestrateegia 2010

spacer
Viimati muudetud: 11:49 15.08.2013
spacer
spacer
spacer