Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Hariduse register
Lasteaiad
Valvelasteaed
Koolid
Riigigümnaasium
Linnavolikogu esimehe poolt kokku kutsutud hariduse ajutise töögrupi materjalid
I klasside vastuvõtt
Noorsootöö
Tugila
Noortekeskus Noortejaam
Koolirahu 2013/2014
Noortevolikogu
Noorteühendused
Huviharidus
Laste- ja noortesõbralik linn
Hoolekogud ja Sihtasutuste nõukogud
Projektitoetuste taotlemine
Stipendiumid
Avalike ürituste korraldamine
Valdkonna õigusaktid
Haridusasutuste tasuliste teenuste ja ruumide hinnakirjad
Dokumentide blanketid
spacer
spacer

Noorsootöö Kuressaares

spacer
spacer
spacer

Laste- ja noortesõbralik  linn

Noorsootöö eesmärk on luua tingimused noore arendavaks tegevuseks väljaspool perekonda, tasemeõpet ja tööaega, et toetada noore sotsialiseerumist ning soodustada tema kujunemist ühiskonna hästi toimetulevaks liikmeks. Noorsootöö loob Eesti kodanikkonna järjepideva arengu eeldused ning arendab ühiskondlikesse protsessidesse sekkumiseks vajalikku julgust ja tarvilikke oskusi.

Noortepoliitika tähendab järjekindlat sihiteadlikku tegevust ning teadlikku seisukohavõttu noore inimese elu puudutavates küsimustes. 1999. aastal Riigikogus vastu võetud noorsootöö seadus määratleb, et noor on 7-26 aastane isik.

Noorsootöö aitab noorel õppida iseenda, teiste ja ümbritseva ühiskonna kohta kavandatud ja kavandamata tegevuste kaudu, taotleb noorte kaasatust ühiskonnakorralduses, innustab noori võtma vastustust ja tegema teadikke otsuseid oma elu, väärtushinnangute ja ühiskonna arengu osas.

                                           
    Kuressaare Noorte Töömalev

Noorsootöö olulisemad põhimõtted, mida on järgitud ka Kuressaare noorsootöö arengukava koostades, on:

  • noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid noorsootöö otsuste tegemisse;
  • noorsootöös lähtutakse noorte tegelikest vajadustest, huvidest ja soovidest;
  • noorsootöö põhineb noorte osalusel ja nende vabal tahtel;
  • noorsootöö põhineb noorte omaalgatusel.

Üks peamisi noorsootöö korralduse põhimõtteid on, et noorsootöö teenuseid pakutakse noortele võimalikult nende elukoha lähedal. Seetõttu on kohaliku omavalitsuse kohustus noorsootööd arendada ja noortele nende vaba aja turvaliseks veetmiseks võimalusi luua. 

Noorsootöö tunnustamine 2014 

Noorsootöö tunnustamine 2016
                                                                                                                                                            
Kuressaare Linnavalitsuse haridusosakond kontaktandmed


 

spacer
Viimati muudetud: 11:10 22.03.2017
spacer
spacer
spacer