Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Hariduse register
Lasteaiad
Valvelasteaed
Koolid
Riigigümnaasium
Linnavolikogu esimehe poolt kokku kutsutud hariduse ajutise töögrupi materjalid
I klasside vastuvõtt
Noorsootöö
Tugila
Noortekeskus Noortejaam
Koolirahu 2013/2014
Noortevolikogu
- Põhimäärus
- Protokollid
- Liikmed
- Galerii
Noorteühendused
Huviharidus
Laste- ja noortesõbralik linn
Hoolekogud ja Sihtasutuste nõukogud
Projektitoetuste taotlemine
Stipendiumid
Avalike ürituste korraldamine
Valdkonna õigusaktid
Haridusasutuste tasuliste teenuste ja ruumide hinnakirjad
Dokumentide blanketid
spacer
spacer

Kuressaare Linna Noortekogu

spacer
spacer
spacer

Kuressaare Linna Noortekogu on osaluskogu, mis esindab noortepoliitika kaudu demokraatlikult noorte huvisid ning tagab noorte osaluse noori puudutavate küsimuste kavandamisel, teostamisel ja hindamisel Kuressaare linnavolikogus ja linnavalitsuses.

Kuressaare Noortekogu (lühidalt KLNK) loodi 1998. aasta oktoobris. Noortekogusse kuulub kuni 21 liiget vanuses 14-26 eluaastat.

Noortekogu tegevuse eesmärgid on:
1) Kuressaare noorte esindamine ja nende huvide kaitsmine linnas;
2) võimaldada noortel osaleda kohaliku omavalitsuse tasandil nõuande- ja otsustamisprotsessides.

Noortekogu ülesanded on:

 1. arutada noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad linna võimupädevusse ning teha linnavolikogule ja -valitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
 2. rääkida kaasa linna noorsootöö küsimustes ja kaasata noori ühiskondliku elu korraldamisse;
 3. julgustada noorte kodanikualgatuslikku tegevust, sh korraldada ülelinnalisi noorteüritusi;
 4. esindada Kuressaare noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel ja -ühendustes.

Noortekogu juhatus on 5-liikmeline:

 • esimees,
 • aseesimees,
 • sekretär,
 • pressiesindaja,
 • liige.

KLNK esindaja(d) osaleb:

 • Kuressaare Linnavolikogu hariduskomisjonis, kultuurikomisjonis, arengukomisjonis, linnakodanikukomisjonis,
 • Saare Maakonna Noortekogus,
 • UBC (Läänemere Linnade Liidu) Noorsootöö Küsimuste Komisjoni töös,
 • noorsoonõukogu töös.

Koostööd tehakse ka Eesti teiste noorte osaluskogudega, Saaremaa Noortekoguga, koolide õpilasesindustega, Eesti Noorteühenduste Liiduga. Koostöös noortekeskusega organiseeritakse ja kavandatakse erinevaid projekte noortele. Samuti aitavad Noortekogu liikmed kaasa erinevate linna ürituste korraldamisel (linna sünnipäev, Kuressaare merepäevad jne).

Kontakt:

esimehe kt Stella Stepanov

stella.stepanov.006@mail.ee

aseesimees Sander Tulk

sandertulk@gmail.com


 

spacer
Viimati muudetud: 11:49 21.12.2016
spacer
spacer
spacer