Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Hariduse register
Lasteaiad
Valvelasteaed
Koolid
Riigigümnaasium
Linnavolikogu esimehe poolt kokku kutsutud hariduse ajutise töögrupi materjalid
I klasside vastuvõtt
Noorsootöö
Tugila
Noortekeskus Noortejaam
Koolirahu 2013/2014
Noortevolikogu
Noorteühendused
Huviharidus
Laste- ja noortesõbralik linn
Hoolekogud ja Sihtasutuste nõukogud
Projektitoetuste taotlemine
Stipendiumid
Avalike ürituste korraldamine
Valdkonna õigusaktid
Haridusasutuste tasuliste teenuste ja ruumide hinnakirjad
Dokumentide blanketid
spacer
spacer

Noorteühendused ja organisatsioonid

spacer
spacer
spacer

Noorkotkad 

Kaitseliidu Saaremaa Maleva Noorte Kotkaste Malev on taasloodud 1993. aastal.
Eesmärk on väga isamaaline - kasvatada poistes isamaalisust, kodumaa armastust, austust, tahtekindlust ja kõike muud elus toimetulemiseks.
Kogu väljaõpe käib läbi mängude ja spordi, kuid see ei vähenda koolituse tähtsust ning kvaliteeti. Poistest peavad kasvama kehaliselt ja vaimselt karastatud ning haritud Eesti Vabariigi kodanikud, kelle kohus on tulevikus kaitsta meie Isamaa väärtusi.
Saaremaal on hetkel 173 noorkotkast. Saaremaal on 15 Noorte Kotkaste rühma, kus õpetatakse orienteerumist, raadiojaamu, riviõpet, relva käsitlust, toimetulekut looduses, sõdurioskusi jne.
Põhisuunaks on põhimõte, et igas Saaremaa koolis oleks oma rühm, aga see eeldab kohapeal olevat juhendajat.

Kontakt: Kaitseliidu Saaremaa Malev
Väljaku 5, 93881 Kuressaare
Noorteinstruktor Raivo Paasma
E-post: raivo.paasma@kaitseliit.ee
Mob: 5067169
www.nooredkotkad.ee

Kodutütred

Kodutütred on vabatahtlik isamaaline skautlik Kaitseliidu eriorganisatsioon, kuhu kuuluvad 7-18 aastased tütarlapsed. Kodutütar on aktiivne, aus ja elurõõmus, kes tegeleb paljude erinevate asjadega: käib matkadel, õpib lähemalt tundma Eesti ajalugu, teeb käsitööd, omandab esmaabivõtteid jm.
Tänapäeva arenevas maailmas on tüdrukutel võimalus kõikide nende oskuste ja teadmistega saada tulevikus  konkurentsivõimelisteks tublideks naisteks ja headeks emadeks.
Kodutütarde ringkonnad tegutsevad kõigis Eesti maakondades. Praegu kuulub kodutütarde organisatsiooni ligi 4000 liiget.

Kontakt: kui tunned huvi, siis Kuressaares võta ühendust, Kaitseliidu Saaremaa Maleva instruktor- noortejuht on Ingrid Paiste 52 049 62 või ingrid.paiste@mail.ee
Kuressaare Vanalinna kool - Tiia Kütt 5235721
Kuressaare Noorte Huvikeskus- Lii Vanem 45 55 802; 53431787 või lii.vanem.001@mail.ee Kuressaare Gümnaasium - Eve Tuisk eve.tuisk@oesel.edu.ee või Piret Paomees piret.paomees@naiskodukaitse.ee

Saaremaa Ühisgümnaasium - Merle Prii merle.prii@syg.edu.ee

Eesti Punase Risti Saaremaa Selts

Esmaabitegevus- mitmed noorterühmad tegelevad peamiselt esmaabiga. Noorterühmadele on korraldatud võistlusi ning aktiivsemad rühmad on osalenud ka rahvaüritustel, tagades vajaduse korral esmase abi andmise. Noortejuhid käivad esmaabi tutvustamas ka koolides. Eesti Punasel Ristil on olemas esmaabi õpetamise programm lasteaedade ning algklasside lastele - esmaabi võib vaja minna kõigil olenemata vanusest. Õnnetus ei hüüa tulles !!!

Kontakttegevus- Kontakttegevuseks nimetatakse Punases Risti tegevust puuetega noortega. Kontakttegevuse eesmärgiks ei ole puuetega inimeste abistamine vaid suhtlemine ning ühine tegevus. Just sellist suhtumist kohtab tänapäeval harva. Kontakttegevuse eesmärgiks on anda puuetega noortele võimalus osaleda aktiivselt igapäevases elus ning ühistegevuse tulemusena integreeritakse puuetega noori tavaühiskonda.
Koolitused-Punase Risti noortel on võimalus osaleda erinevatel koolitustel. Kõik noorterühmade juhid läbivad noortejuhi koolituse. Populaarseks on saanud harjutustepaketi "Kas Sa näed seda mida mina näen" koolitus, mille kaudu on võimalik avardada noorte inimeste maailmavaadet ning muuta noori sallivamaks erinevate inimeste ja asjade vastu. Noortejuhid osalevad ka erinevatel teemaseminaridel, kus räägitakse AIDSist, narkomaaniast, doonorlusest, esmaabist ning muust noori inimesi puudutavatest teemadest. Erinevatel kursustel osalevad ka koolitajatena Eesti Punase Risti noorsookoolitajad.

Rahvusvaheline tegevus- Kuna Punase Risti noored tegutsevad kogu maailmas ühesuguste põhimõtete alusel viiakse läbi ka ühiseid projekte ja vahetatakse ideid ning kogemusi. Rahvusvaheline koostöö on organisatsiooni arengu seisukohalt tähtis, sest uute ideede elluviimiseks on võimalik saada ideid ning abi Rahvusvaheliselt Punase Risti Föderatsioonilt ning teistelt Rahvuslikelt Seltsidelt. Eesti Punane Rist teeb koostööd peamiselt Soome, Saksa ja Balti maade Punaste Ristide noortega.
Kampaaniad ja korjandused. Noorte korraldatud kampaaniate kaudu teavitatakse noori neid varitsevatest ohtudest ning jagatakse informatsiooni enimabivajajatest. Kampaaniate ja korjanduste käigus antakse inimestele võimalus toetada Punase Risti vabatahtlikku tegevust, mis on suunatud riskirühmade toetuseks

Kontakt
: Eesti Punase Risti Saaremaa Selts
Tallinna 23; 93811 Kuressaare
Laine Kunnberg-Bortnikov 45 24 306,
e-mail saaremaa@redcross.ee
www.redcross.ee

spacer
Viimati muudetud: 11:30 10.10.2014
spacer
spacer
spacer