Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Hariduse register
Lasteaiad
Valvelasteaed
Koolid
Riigigümnaasium
Linnavolikogu esimehe poolt kokku kutsutud hariduse ajutise töögrupi materjalid
I klasside vastuvõtt
Noorsootöö
Huviharidus
Laste- ja noortesõbralik linn
Hoolekogud ja Sihtasutuste nõukogud
Projektitoetuste taotlemine
Stipendiumid
Avalike ürituste korraldamine
Valdkonna õigusaktid
Haridusasutuste tasuliste teenuste ja ruumide hinnakirjad
Dokumentide blanketid
spacer
spacer

Lasteaiad Kuressaares

spacer
spacer
spacer

 Kuressaare linnas tegutseb viis munitsipaallasteaeda ja kaks eralasteaeda

Eralasteaiad

Lasteaedade põhimäärused

Lasteaedade arengukavad 

Blanketid

  • 2017/2018 õppeaasta avalduste vastuvõtt alates 1. märts 2017 (link taotluskeskkonda). Taotlusi võtame vastu vabade kohtade ulatuses.  Avalduse esitamiseks palume kontakteeruda haridusnõunik Õilme Salumäega, e-post: oilme.salumae@kuressaare.ee või tel nr 455 0514
  • Diferentseeritud kohatasu avaldus

Kuressaare linna munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Toiduraha arvestamise ja maksmise kord Kuressaare linna hallatavates lasteaedades 

Koolieelse lasteasutuse diferentseeritud õppekulu rakendamise kord

Lasteaedade töö korraldamine suveperioodil 

Valvelasteaia koha taotlemine (Link taotluskeskkonda). Avaldusi saab esitada kuni 31. maini

 Tasulised teenused lasteaias

Kuressaare Pargi Lasteaia tasulised teenused

 

 

spacer
Viimati muudetud: 14:56 11.12.2017
spacer
spacer
spacer