Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linna tutvustus
Linnavolikogu KONTAKT
Linnavalitsus KONTAKT
Viimati lisatud
Ettepanekud
Kuressaare Sõnumid
Operatiivnumbrid
Teenused
Pildigaleriid
Linn tunnustab
Vabad töökohad
Kaardid
Sümboolika
Linna valimiskomisjon
Saaremaa valla valimiskomisjon
Arveldusarved
Dokumentide blanketid
Õigusaktid
Dokumendiregister
spacer
spacer

Enampakkumine Pilve ja Vesikaare tänava kinnistute hoonestusõigusega koormamiseks ning elamumaa kinnistute võlaõiguslike müügilepingute sõlmimiseks

spacer
spacer

Kuressaare Linnavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks Pilve tänavale (registriosa nr 3470334, pindala 5502 m², maakasutuse sihtotstarve transpordimaa, katastritunnus 34901:014:0445) ja Vesikaare tänavale (registriosa nr 3470234, pindala 4510 m², maakasutuse sihtotstarve transpordimaa, katastritunnus 34901:014:0446). Hoonestusõiguse aastatasu algsuurus 0,5 €/m2, s.o 5006 €.

Pilve ja Vesikaare tänava hoonestusõiguse enampakkumise võitjaga sõlmitakse Pilve ja Vesikaare tänavate äärde jäävate elamumaade kinnistute (Lisa 2), kogupinnaga 52302 m², võlaõiguslik müügileping müügihinnaga, mis on pakutud hoonestusõiguse aastatasu kuuekordne väärtus (alghind 30 036 €). Transpordimaadele seatava hoonestusõiguse leping ja elamumaa kinnistute võlaõiguslik müügileping sõlmida üheaegselt. Anda hoonestajale õigus sõlmida elamumaa kinnistute omandamiseks asjaõiguslepingud pärast transpordimaa kinnistu(te) väljaehitamist ja kasutusloa väljastamist.

Enampakkumise osavõtutasu on 1000 €, mis on tagastamatu. Enampakkumise tagatisraha on 10 000 €. Enampakkumise võitjale tagastatakse tagatisraha 10 päeva jooksul pärast hoonestusõiguse lepingu sõlmimist. Tagatisraha ei tagastata, kui võitja ei ilmu hoonestusõiguse seadmise ja võlaõigusliku lepingu sõlmimisele. Isikutele, kes ei võitnud enampakkumist, tagastatakse tagatisraha 10 pangapäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Osavõtutasu ja tagatisraha tasutakse Kuressaare Linnavalitsuse arvelduskontole (EE851010602007390004 SEB Pank, EE692200221057340165 Swedbank või EE871700017000767815 Nordea Pank).

Enampakkumisel osalejad esitavad oma pakkumise Kuressaare Linnavalitsusse aadressil
Tallinna tn 10, ruum 206, hiljemalt 25. oktoobriks 2017. a kell 11.00 kinnises ümbrikus märgusõnaga “Kaevu 18”, pakkumine peab sisaldama järgmisi dokumente ja andmeid:
1. maksekorralduse koopia enampakkumise osavõtutasu tasumise kohta;
2. maksekorralduse koopia enampakkumise tagatisraha tasumise kohta;
3. enampakkumisel osalemise avaldus, milles on välja toodud järgmised andmed: osaleva
isiku nimi, kood, asukoha või elukoha aadress, kontaktandmed (telefon ja e-posti
aadress); soov enampakkumisel osalemiseks esitatud tingimustel; hoonestusõigusega
koormatava kinnistu aadress, registriosa number, katastritunnus, pindala ja
sihtotstarve; hinnapakkumine - hoonestusõiguse aastatasu suurus 1m² kohta numbrites
ja sõnades ning elamukinnistute kogu hind;
4. vajadusel põhikirjalise organi otsus ja esindaja volitusi tõendav dokument.
 

Korraldus
Lisa 1 Tingimused
Lisa 2 Kinnistute loetelu
Lisa 3 Asendiskeem
 

Projekteerimistingimused:
Korraldus
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3


     Viimati muudetud: 08:07 09.11.2017
spacer
spacer
spacer