Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
spacer
spacer

Kuressaare - soodne majanduskeskkond ettevõtjale!

spacer
spacer
spacer

Kuressaare üheks olulisemaks eesmärgiks on parandada ettevõtluskeskkonda, et tagada maksujõulise elanikkonna püsimajäämine ja elamaasumine Kuressaarde. Ettevõtluse arendamisel on oluline osa investeerimiskliima kujundamisel.

Kuressaare on püüdnud igati suurendada rahavooge linna infrastruktuuride arendamiseks.  Perioodil 1998 - 2007 investeeriti linna projektide läbi üle 700 miljoni krooni, millest 80% on tulnud eelarvevälistest vahenditest. Selline suhe on jätkunud ka järgnevatel aastatel.

Kuressaare arendusprojektid

Kasulikud viited

Riigiportaal Eesti.ee Riigiportaal on koht, kus kodanikud, ettevõtjad ja ametnikud saavad kasutada avalikke e-teenuseid ja otsida riigi kohta käivat info. Portaalis on paarsada erinevat teenust, mida saavad kasutada Eesti elanikud, ettevõtjaid ja ametnikud.

Innovatsiooniaasta ja in.ee Innovatsiooniaasta on kogu aastat hõlmav koostööprojekt, mis on suunatud ühiskonna uuendusmeelsuse kujundamisele.

Osale.ee Ühiskonda ei ehitata üksi ning kabinetis sündinud otsused on kehvad otsused. Osalusveebi osale.ee kaudu saavad kodanikud riigiasjades sõna sekka öelda.

spacer
Viimati muudetud: 14:57 06.10.2010
spacer
spacer
spacer