Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Hariduse register
Lasteaiad
Valvelasteaed
Koolid
Riigigümnaasium
Linnavolikogu esimehe poolt kokku kutsutud hariduse ajutise töögrupi materjalid
I klasside vastuvõtt
Noorsootöö
Huviharidus
Laste- ja noortesõbralik linn
Hoolekogud ja Sihtasutuste nõukogud
Projektitoetuste taotlemine
Stipendiumid
Avalike ürituste korraldamine
Valdkonna õigusaktid
Haridusasutuste tasuliste teenuste ja ruumide hinnakirjad
Dokumentide blanketid
spacer
spacer

Hariduse register

spacer
spacer
spacer

Hariduse registrite andmebaas on elektrooniline registrite keskkond, kuhu on kokku koondatud haridusvaldkonnaga seonduvad registrid:

- huvihariduse register;
- I klassi register;
- lasteaia register;
- valvelasteaia register;
- ranitsatoetuste register;
- erahuvitegevuse toetuste register.

LINK HARIDUSE REGISTRITE KESKKONDA: https://haridus.kuressaare.ee/

Huvihariduse elektrooniline register on veebipõhine registreerimiskeskkond, mis koondab ühtsesse andmebaasi linna eelarvega seotud huviharidustegevuse – üldhariduskoolide huviringid, munitsipaalhuvikoolid ja linna eelarvest toetust saavad eraspordiklubid ja erahuvikoolid.

Huvihariduse registri loomise eesmärgiks on tagada süsteemi suurem ülevaatlikkus ja informatsiooni parem edastamine.

Registrisse on kohustatud andmed esitama Kuressaare linnavalitsuse hallatavad õppeasutused ning Kuressaare linnalt toetust taotlevad eraõiguslikud spordiklubid ja erahuvikoolid.

Registriga võivad liituda ka teised huvihariduse korraldamisega tegelevad organisatsioonid, mis ei saa oma tegevuse läbiviimiseks toetust Kuressaare linna eelarvest, kuid soovivad oma andmete kajastamist ühtses süsteemis.

Iga asutus määrab registri haldaja, kes vastutab vajalike andmete õigeaegse sisestamise eest. Registri haldaja kinnitab iga algava õppeaasta 1. septembriks õpperühmade loetelu ning avab registris iga õpperühma kohta õpperühma lehe. Õppuri lisamiseks õpperühma esitab lapsevanem registrile vastavasisulise taotluse, mille kinnitab õpperühma juhendaja. Õppur arvatakse õpperühma, kui lapsevanem on andmed registris kinnitanud. Täisealine õppur kinnitab oma andmed iseseisvalt. Erandkorras võib lapsevanem esitada oma lapse õppimise kohta kinnituse ka paberkandjal, mille alusel kannab andmed registrisse kas haldaja või registri administraator.

Õpperühmade üldandmed peavad jõudma registrisse 1. septembriks ning lapsevanematel on kohustus kinnitada oma laste huvihariduses osalemine 2 nädala jooksul.

Huvitegevuses osalemise arvestuse pidamise kord

Huvihariduse registri täitmise juhis

Link huvihariduse registrisse sisenemiseks https://huviharidus.kuressaare.ee/

 

Täiendav info:

Kuressaare Linnavalitsuse haridusosakond
Aadress: Tallinna 10, Kuressaare 93819
 

Helen Vainula, tel 455 0526, 516 9707, helen.vainula@kuressaare.ee

Õilme Salumäe, tel 455 0514, 518 9952, oilme.salumae@kuressaare.ee

spacer
Viimati muudetud: 14:15 18.08.2017
spacer
spacer
spacer