Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linna tutvustus
Linnavolikogu KONTAKT
Linnavalitsus KONTAKT
Viimati lisatud
Ettepanekud
Kuressaare Sõnumid
Operatiivnumbrid
Teenused
Pildigaleriid
Linn tunnustab
Vabad töökohad
Kaardid
Sümboolika
Linna valimiskomisjon
Saaremaa valla valimiskomisjon
Arveldusarved
Dokumentide blanketid
Õigusaktid
Dokumendiregister
spacer
spacer

Kuressaare elanike rahulolu-uuringu tulemused 2015

spacer
spacer

Kuressaare elanike seas läbiviidud uuringust selgus, et kõige rohkem ollakse kodulinnas rahul kergliiklusteede olukorra, gümnaasiumihariduse kvaliteedi ning tervisespordi- ja sportimisvõimalustega, kõige probleemsemaks peetakse töö leidmise võimalusi, eriarstiabiteenuse kättesaadavust ja kõnniteede olukorda.
 
Elanike keskmine hinnang linnaelu 33 valdkonnale oli neljapallisüsteemis 3,2, mis võrdub hinnanguga „pigem rahul“. Kõrgeimalt hindasid kuressaarlased kergliiklusteede olukorda (3,7) ja madalaimalt töö leidmise võimalusi (2,3).
 
Erinevate kuvandite võrdluses sai Kuressaare kohalikelt elanikelt kõrgeima hinnangu elukohana (3,6), järgnesid kuurortlinn ja terviselinn (mõlemad 3,5), laste- ja noortesõbralik linn (3,4) ning Kuressaare kui töökoht (3,0).
 
Linnaelanike arvates peaks Kuressaares järgnevatel aastatel kõige rohkem tähelepanu pöörama teede olukorra parandamisele, vaba aja veetmise võimaluste laiendamisele, linna heakorrale ning töökohtade ligimeelitamisele ja ettevõtluskliima arendamisele.
 
Kuressaare linnapea Madis Kallase sõnul valmistab talle uuringu tulemuste juures suurimat rõõmu see, et kõigi valdkondade puhul oli rahulolevaid inimesi rohkem kui rahulolematuid. „Kuressaarlaste poolt madalamalt hinnatud teemadele peame senisest veelgi rohkem tähelepanu pöörama ja otsima tõstatatud probleemidele lahendusi,“ ütles Kallas.
 
Rahulolu-uuringu viis linnavalitsuse tellimusel läbi OÜ Eesti Uuringukeskus. Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada Kuressaare elanike rahulolu linnaelu erinevate valdkondade ja avalike teenustega ning kaardistada peamised probleemid. Uuringu käigus küsitleti telefonitsi 300 Kuressaare püsielanikku vanuses 15+ ning vastajate jaotus on esinduslik elanikkonna tegeliku soolise ja vanuselise jaotuse suhtes.

Kuressaare elanike rahulolu-uuringu tulemused 2015


     Viimati muudetud: 11:35 12.01.2016
spacer
spacer
spacer