Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linna tutvustus
Linnavolikogu KONTAKT
Linnavalitsus KONTAKT
Viimati lisatud
Ettepanekud
Kuressaare Sõnumid
Operatiivnumbrid
Teenused
Pildigaleriid
Linn tunnustab
Vabad töökohad
Kaardid
Sümboolika
Linna valimiskomisjon
Saaremaa valla valimiskomisjon
Arveldusarved
Dokumentide blanketid
Õigusaktid
Dokumendiregister
spacer
spacer

Kuressaare elanike rahulolu-uuringu tulemused 2017

spacer
spacer

Kuressaare elanike seas märtsis läbi viidud uuringust selgus, et kõige rohkem ollakse kodulinnas rahul kergliiklusteede olukorra, tervisespordi- ja sportimisvõimaluste ning gümnaasiumihariduse kvaliteediga, kõige probleemsemaks peetakse töö leidmise võimalusi, eriarstiabiteenuse kättesaadavust ning kõnniteede ja sõiduteede olukorda.

Elanike keskmine hinnang linnaelu 33 valdkonnale oli neljapallisüsteemis (4: täiesti rahul, 1: täiesti rahulolematu) 3,2, mis võrdub hinnanguga „pigem rahul“. Kõrgeimalt hindasid kuressaarlased kergliiklusteede olukorda (keskmine hinnang 3,7), tervisespordi- ja sportimisvõimalusi (3,6) ja gümnaasiumihariduse kvaliteeti (3,6) ning madalaimalt töö leidmise võimalusi (2,2) ja eriarstiabiteenuse kättesaadavust (2,3). Eelmise aastaga võrreldes on keskmine rahulolu langenud 0,1 palli võrra. Aasta jooksul on enim langenud Kuressaare elanike rahulolu eriarstiabi- ja perearstiteenuse kvaliteedi, sõiduteede olukorra ning töö leidmise võimalustega.

Erinevate kuvandite võrdluses sai Kuressaare kohalikelt elanikelt kõrgeima hinnangu elukohana (3,6), järgnesid terviselinn ja kuurortlinn (mõlemad 3,5), laste- ja noortesõbralik linn (3,4) ning Kuressaare kui töökoht (2,9).

Kõige olulisemateks valdkondadeks, millele peaks Kuressaares aastatel 2018–2021 enim tähelepanu pöörama, on linnaelanike arvates sõiduteede remont ja korrashoid, arstiabi kättesaadavus ja linna üldine heakord.

Kuressaare linnapea Madis Kallas loodab, et Tallinna tänava rekonstrueerimine, bussijaama ümbruses tehtavad teetööd ning linnakeskuse avaliku ruumi uuendamine annavad kuressaarlastele varsti põhjust kodulinna teede ja tänavatega senisest rohkem rahul olla. „Linnaelanikele enim muret valmistavatele valdkondadele ehk töö leidmise võimalustele ja arstiabi kättesaadavuse parandamisele tuleb Saaremaa vallas praegusest veelgi rohkem tähelepanu pöörata,“ ütles Kallas. Ta lisas, et omavalitsus saab kaasa aidata töökohtade loomisele siinset elukeskkonda arendades ja ettevõtjatega koostööd tehes.

Rahulolu-uuringu viis linnavalitsuse tellimusel läbi OÜ Eesti Uuringukeskus. Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada Kuressaare elanike rahulolu linnaelu erinevate valdkondade ja avalike teenustega ning kaardistada peamised probleemid. Kõigilt vastajatelt küsiti ka seda, millised on nende arvates kolm kõige olulisemat valdkonda, tegevust, investeeringut või lahendamist vajavat probleemi, millele peaks Kuressaare linnas aastatel 2018–2021 kõige rohkem tähelepanu pöörama. Uuringu käigus küsitleti telefonitsi 300 Kuressaare püsielanikku vanuses 15+ ning vastajate jaotus on esinduslik elanikkonna tegeliku soolise ja vanuselise jaotuse suhtes.

Rahulolu-uuringu raport


Lisainfo:
Anu Vares
Arendusnõunik
516 9750, anu.vares@kuressaare.ee


     Viimati muudetud: 09:51 12.05.2017
spacer
spacer
spacer