Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linna tutvustus
Linnavolikogu KONTAKT
Linnavalitsus KONTAKT
Viimati lisatud
Ettepanekud
Kuressaare Sõnumid
Operatiivnumbrid
Teenused
Pildigaleriid
Linn tunnustab
Vabad töökohad
Kaardid
Sümboolika
Linna valimiskomisjon
Saaremaa valla valimiskomisjon
Arveldusarved
Dokumentide blanketid
Õigusaktid
Dokumendiregister
spacer
spacer

Kuressaare elanike rahulolu-uuringu tulemused 2016

spacer
spacer

Kuressaare elanike seas märtsis läbi viidud uuringust selgus, et kõige rohkem ollakse kodulinnas rahul kergliiklusteede olukorra, gümnaasiumihariduse kvaliteedi, tervisespordi- ja sportimisvõimaluste, tänavavalgustuse olukorra ja lasteaiateenuse kvaliteediga, kõige probleemsemaks peetakse töö leidmise võimalusi, eriarstiabiteenuse kättesaadavust, kõnniteede olukorda ning eakate kodu- ja hoolekandeteenuseid.

Elanike keskmine hinnang linnaelu 33 valdkonnale oli neljapallisüsteemis (4: täiesti rahul, 1: täiesti rahulolematu) 3,3, mis võrdub hinnanguga „pigem rahul“. Kõrgeimalt hindasid kuressaarlased kergliiklusteede olukorda ja gümnaasiumihariduse kvaliteeti (3,7) ning madalaimalt töö leidmise võimalusi ja eriarstiabiteenuse kättesaadavust (2,4). Eelmise aastaga võrreldes on keskmine rahulolu kasvanud 0,1 palli võrra. Rahulolu on paranenud 23 valdkonnaga, 9 puhul jäänud samaks ja ühele valdkonnale antud hinnang on langenud.

Aasta jooksul on kõige rohkem (0,2 palli võrra) suurenenud rahulolu lasteaiateenuse kvaliteedi, kõnniteede olukorra, linna juhtimise (volikogu ja linnavalitsuse tegevuse) ning avalikkuse informeerimise ja kaasamisega otsuste tegemisse. Ainus valdkond, mille puhul on elanike rahulolu eelmise aastaga võrreldes vähenenud (3,1-lt 2,9-le), on eakate kodu- ja hoolekandeteenused.

Erinevate kuvandite võrdluses sai Kuressaare kohalikelt elanikelt kõrgeima hinnangu elukohana (3,6), järgnesid kuurortlinn ja terviselinn (mõlemad 3,5), laste- ja noortesõbralik linn (3,4) ning Kuressaare kui töökoht (3,1).

Kuressaare linna ja Saaremaa valdade ühinemist, nii et moodustuks üks omavalitsusüksus, toetas 2016. aasta märtsi alguses 29% kuressaarlastest, 40% arvates ei peaks linn ja vallad ühinema ning 31% ei osanud selles küsimuses oma hinnangut anda.

Linna ja valdade ühinemise poolt olnud kuressaarlaste arvates toob üks suur omavalitsus kaasa majandusliku kokkuhoiu, raha võrdsema jaotamise piirkondade vahel ja väiksemad halduskulud. Ühinemise pooldajad tõid välja ka Saaremaa elanikkonna väiksuse, ühtekuuluvustunde ja selle, et ühtne Saaremaa on parem. Samuti nimetati võimaliku ühinemise plussidena teenuste kvaliteedi paranemist ja pädevamaid spetsialiste.

Ühinemise suhtes negatiivsel seisukohal olijad tõid peamise põhjusena välja selle, et linn eraldiseisva üksusena ei tohi kaduda, arvati ka, et vallad on ühinemiseks erinevate huvidega ning loodav juhtorgan saab liiga palju töökoormust. Samuti oldi seisukohal, et praegune süsteem toimib, ning kardeti nii seda, et ühinemisel koonduvad teenused keskusesse ja muutuvad äärealadel kättesaamatuks, kui ka linnale suunatud raha kadumist.

Kuressaare linnapea Madis Kallase sõnul on uuringu tulemuste juures märkimisväärne see, et rahulolu on paranenud enim just nendes valdkondades, kuhu eelmisel aastal kõige rohkem investeeriti. „Rõõm on näha, et Ida-Niidu lasteaia rekonstrueerimine ja linna tänavavalgustuse uuendamine kajastuvad ka kuressaarlaste rahulolus,“ ütles Kallas. Linnapea lisas, et uuring andis olulist infot ka selle kohta, mida arvavad linnaelanikud Kuressaare ja Saaremaa valdade võimalikust ühinemisest.

Rahulolu-uuringu viis linnavalitsuse tellimusel läbi OÜ Eesti Uuringukeskus. Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada Kuressaare elanike rahulolu linnaelu erinevate valdkondade ja avalike teenustega ning kaardistada peamised probleemid. Kõigilt vastajatelt küsiti ka seda, millistele küsimustele soovivad nad seoses kohalike omavalitsuste võimaliku ühinemisega Saare maakonnas vastuseid saada. Uuringu käigus küsitleti telefonitsi 300 Kuressaare püsielanikku vanuses 15+ ning vastajate jaotus on esinduslik elanikkonna tegeliku soolise ja vanuselise jaotuse suhtes.

Rahulolu-uuringu raport


Lisainfo:
Anu Vares
Arendusnõunik
516 9750, anu.vares@kuressaare.ee


     Viimati muudetud: 10:02 26.05.2016
spacer
spacer
spacer