Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Hariduse register
Lasteaiad
Valvelasteaed
Koolid
Riigigümnaasium
Linnavolikogu esimehe poolt kokku kutsutud hariduse ajutise töögrupi materjalid
I klasside vastuvõtt
Noorsootöö
Huviharidus
Laste- ja noortesõbralik linn
Hoolekogud ja Sihtasutuste nõukogud
Projektitoetuste taotlemine
Stipendiumid
Avalike ürituste korraldamine
Valdkonna õigusaktid
Haridusasutuste tasuliste teenuste ja ruumide hinnakirjad
Dokumentide blanketid
spacer
spacer

Laste- ja noortesõbralik linn

spacer
spacer
spacer

Pea kõik Euroopa riigid on ühinenud UNICEF-i poolt algatatud liikumisega “Laste- ja noortesõbralikud linnad” (Child Friendly Cities). Liikumise eesmärk on tõsta esile ja tunnustada neid linnu, kus hoolitakse oma väikestest elanikest ja nende tulevikust. 2004. aastal ühines sellega ka Eesti.

23. novembril 2007 anti Kuressaarele üle laste- ja noortesõbraliku linna tiitel, mida pikendati aastal 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                        7.novembril 2014 toimus Stenboci majas UNICEF-i ja sotsiaalkaitse ministri pidulik vastuvõtt, kus tunnustati liikumise aktiivseid osalisi ning pikendati Kuressaare laste- ja noortesõbraliku linna tiitlit aastani 2018.

Eesmärgid
1. Aidata kaasa ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooni levikule ja rakendumisele.
2. Kujundada ühiskonnas lapsesõbralikumat suhtumist lapsi ja perekondi puudutavate küsimuste lahendamisel.
3. Otsida kohalikele oludele vastavaid võimalusi laste turvalisuse, tervise, arengu ja vaba aja veetmise võimaluste parandamiseks.
4. Ergutada kohalikku initsiatiivi ja tunnustada üksikisikuid ja ettevõtteid, kes aitavad kaasa linna lapsesõbralikumaks muutmisele.

UNICEF tahab esile tõsta seda, mida ja kuidas linn teeb ja missugune on suhtumine ning suund, koostöö linnavalitsuse, linnakodanike, sh laste ja noortega, erasektoriga, mittetulundusühendustega jt - kuidas osatakse ära kasutada olemasolevaid võimalusi.

Linnale omistatav tiitel ei ole lõppkokkuvõte vaid protsessi algus, kus on märgata linna ja tema kodanike soovi muuta oma linn lapsesõbralikumaks.

Liikumises osaleda soovivas linnas ei pea olema kõik tingimused korraga täidetud, vaid linnakodanikud ja lapsed/noored alustavad selles suunas tegutsemist. Soovituslikud tingimused on aluseks muutusprotsessidele.

Tiitel antakse linnale kolmeks aastaks. Juhul, kui selle aja jooksul linn kaitseb oma tiitlit ja jätkab tingimuste täitmist ja arendab neid edasi, pikendatakse tiitlit taas 3 aasta võrra. Laste ja noorte olukorra ja elutingimuste tunduva halvenemise korral võib UNICEFi Eesti Rahvuskomitee nimetatud tiitli ära võtta, teavitades sellest linnajuhte, linnakodanikke ja ajakirjandust.

Laste- ja noortesõbralikud linnad Eestis

alates 2004. a - Tartu, Narva, Pärnu, Kunda, Saue
alates 2005. a - Tallinn, Viljandi, Jõhvi, Põlva
alates 2007. a - Kuressaare, Haapsalu
alates 2009. a - Rakvere
alates 2011. a - Valga                                                                                                           

alates 2012. a - Võru

Hea Tahte Leping

29. novembril 2009. aaastal sõlmiti UNICEF Eesti ja Eesti Linnade Liidu vahel Hea Tahte Leping, mille eesmärk on kujundada ühiskonnas lapsesõbralikumat suhtumist lapsi, noori ja perekondi puudutavate küsimuste lahendamisel ning otsida kohalikele oludele vastavaid võimalusi laste ja noorte turvalisuse, tervise, arengu ja mitteformaalse hariduse võimaluste parandamiseks ning edendada lastekaitse- ja noorsootööd.

 

spacer
Viimati muudetud: 11:57 25.08.2015
spacer
spacer
spacer