Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linna tutvustus
Linnavolikogu KONTAKT
Linnavalitsus KONTAKT
Viimati lisatud
Ettepanekud
Kuressaare Sõnumid
Operatiivnumbrid
Teenused
Notariaaltoiming
Elukoha registreerimine
E-teenused
Jäätmeveost vabastus
Väärtegude menetlemine
Majandustegevuse registreerimine
Toimingud maaga
Sotsiaalteenused
Dokumentide blanketid
Otsing linna dokumendiregistrist
Esita teabenõue
Pildigaleriid
Linn tunnustab
Vabad töökohad
Kaardid
Sümboolika
Linna valimiskomisjon
Saaremaa valla valimiskomisjon
Arveldusarved
Dokumentide blanketid
Õigusaktid
Dokumendiregister
spacer
spacer

Notariaaltoiming linnasekretäri juures

spacer
spacer
spacer

6. detsembril 2000. a võeti vastu notariaadiseadus, mis jõustus koos tõestamisseadusega. Notariaadiseaduse paragrahvi 53 punkt 2 sätestab, et tõestamistoimingu võib notari asemel teha valla- või linnasekretär

  • dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamisel,
  • allkirja õigsuse kinnitamisel,
  • auto kasutamise volikirja tõestamisel,
  • pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja tõestamisel.

Seega, notariaadiseaduse alusel võib linnasekretär koostada ja tõestada volikirja ainult auto kasutamiseks või pensioni, elatisraha ja toetuste välja võtmiseks.

 

Kontakt:
Linnasekretär Eero Lapp 
eero.lapp(a)kuressaare.ee, tel 455 0530

Õigusnõunik Vilma Kippak
vilma.kippak(a)kuressaare.ee, tel 455 0530

spacer
Viimati muudetud: 13:42 15.08.2013
spacer
spacer
spacer