Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Teenistujad
Sotsiaaltoetused
Perekonna sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused
Perekonna sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused
- Sünnitoetus
- Hooldus- ja eestkosteperede toetus
- Õpilaste ühistransporditoetus
- Linnasisene ühistransporditoetus pensionäridele
Riigieelarvest finantseeritavad sotsiaaltoetused
Sotsiaalteenused
Lastekaitse
Hoolekandeasutused ja koostööpartnerid
Projektitoetuste taotlemine
Kasulikud viited
Info
Projekt „Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas“
Dokumentide blanketid
spacer
spacer

Perekonna sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused

spacer
spacer
spacer

Sünnitoetus - lapse sünni puhul määratav toetus.

Hooldus- või eestkostepere toetus - toetus vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsele kelle üle on seatud eestkoste ja kelle suhtes on sõlmitud perekonnas hooldamise leping.

Õpilaste ühistransporditoetus - ühistransporditoetust õpilastele kommertsliiniveol.

Linnasisene ühistransporditoetus pensionäridele - ühistransporditoetust pensionäridele linnasisesel kommertsliiniveol.
 

spacer
Viimati muudetud: 15:40 16.04.2016
spacer
spacer
spacer