Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linna tutvustus
Linnavolikogu KONTAKT
Linnavalitsus KONTAKT
Viimati lisatud
Ettepanekud
Kuressaare Sõnumid
Operatiivnumbrid
Teenused
Pildigaleriid
Linn tunnustab
Teenetemärk
Heakorrakonkursid
Majanduspreemiad
Parim ehitis
Haridus-, kultuuri- ja spordistipendiumid
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna preemiad
Aasta tegija
Aasta tegu
Aasta korrakaitsja
Pikaajalised töötajad
Vabad töökohad
Kaardid
Sümboolika
Linna valimiskomisjon
Saaremaa valla valimiskomisjon
Arveldusarved
Dokumentide blanketid
Õigusaktid
Dokumendiregister
spacer
spacer

Kuressaare teenetemärk

spacer
spacer
spacer

Kuressaare teenetemärk on asutatud linnale linnaõiguste andmise päeva, 1563. aasta 8. mai tähistamiseks. Teenetemärk antakse austusavaldusena Kuressaarele silmapaistvaid teeneid osutanud isikule. Teenetemärgi saanud isikute nimed kantakse linna auraamatusse. Märgi on kujundanud Kaljo Ellik.

 

2016
Kaarel-Günter Kitt

Kaarel-Günter Kitt pälvis linna teenetemärgi mitmele Kuressaare põlvkonnale antud tulemusliku võistlustantsukoolituse entusiastliku korraldamise ja Kuressaare kultuurielu rikastamise eest.

2015

Laine Sepp

Laine Sepp on kauaaegne Kuressaare Muusikakooli metoodik-õpetaja, kes on hinnatud viiuli-, vioola- ja tšelloõpetaja 1972. aastast. Tema eestvedamisel korraldatakse Kuressaares mitmeid aastaid rahvusvahelist poiste keelpillifestivali. Teenetemärgi üleandmine: pildigalerii.

2014
Tõnu Vaher

Teenetemärk anti Tõnu Vaherile, kes on andnud olulise panuse tervistavate eluviiside edendamisse ja Kuressaare linna kui spordikantsi tuntusesse. Teda teatakse eelkõige kui Kuressaare linna ja Saaremaa jooksuspordi väsimatut vedajat ja mitmekülgset spordiaktivisti.
 

2013
Helvi Koppel ja Vjatšeslav Leedo

Helvi Koppelile anti teenetemärk Kuressaarele omase tervise ja mudaravi traditsiooni kandmise ja endendamise ning üle 40 aasta mudaravi arstina töötamise eest.
Vjatšeslav Leedole anti teenetemärk kohaliku kultuuri-, spordi- ja hariduselu tähelepanuväärse toetamise ja edendamise ning ettevõtluskeskkonna mitmekesistamise eest.

2012
Enn Rettau

Kuressaare linna teenetemärk anti Enn Rettaule seoses tema pikaajalise tegevusega majandusvaldkonnas ja ühiskondliku aktiivsusega linnaelu edendamisel.

2011
Bruno Pao

Kuressaare linna teenetemärk anti mereajaloolasele, publitsistile ja omavalitsustegelasele Bruno Paole, Kuressaare ja saarte ajaloolise mälu ja kultuuriloo hoidjale ja entusiastlikule tutvustajale läbi aastakümnete.

2010
Helga Nurmekann

Kuressaare teenetemärk anti pensionäride ühenduse eestvedajale Helga Nurmekannule, kes on linna suurima kodanikeühenduse juhina aastate jooksul teinud tulemuslikku tööd eakate linnaelanike sotsiaalsel kaasamisel ning mõjutanud omaalgatuslike ühenduste arengut kohalikul tasandil laiemalt. Ühtlasi on ta oma ettevõtliku vaimu ja muusikuandega aidanud hoida kohalikke rahvakultuuri traditsioone.

2009
Aleksander Kollo

Aleksander Kollole teenetemärki andes väärtustas Kuressaare inseneri eriala laiemalt. Eelkõige tunnustati aga Aleksander Kollo pikaaegset erialast koostööd linnaga teehoiu küsimustes. Saaremaa patrioodina on ta kaasa aidanud, et investeeringud saare teedesse edendaksid ka kuressaarlaste elu. Hea näide on ringtee renoveerimine: riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöös rajati valgustatud jalgratta- ja uisutee, mille tähendust tervisele ja elukeskkonna puhtusele hindavad ka tulevased põlved.

2008
Kaljo Ellik (surn. 2017) ja Jalmar Ülo Veskis (surn. 2015)

Kaljo Ellikule anti teenetemärk tööülesandeid ületava panuse eest Kuressaare heakorra ja ilu teenimisel, teisi kaasa haarava vabatahtliku töö eest terviseparkide rajamisel, kodukultuuri edendamise eest publitsisti ja kodukaunistamise liikumise eestvedajana.
Kuressaare teenetemärgi sai ka erudeeritud ehitusinsener ja pühendunud linnaehitaja, kohusetundlik kodanikkonna eest hoolitseja Jalmar Ülo Veskis.

2007
Laine Tarvis ja Tiit Köster

Kuressaare teenetemärk anti rahva usalduse väärinud poliitikule Laine Tarvisele panuse eest kodanikuühiskonna arengusse ja rahvusliku käsitööoskuse taaselustamisse.
Teenetemärgi sai muusiku ja koorijuht Tiit Köster mehise meestelaulu traditsiooni hoidmise eest.

2006
Maie-Ly Haavel ja Vilve Männa

Teenetemärk anti Maie-Ly Haavelile, kes ühe teerajajana on edendanud lastearsti eriala Saaremaal ning loonud laste ravimise süsteemi Kuressaare haiglas. Jäädes alati väärikaks pereemaks on ta olnud pikaajaliselt pühendunud mitmete põlvkondade saarlaste ravimisele.
Teenetemärgi pälvis kauaaegne Saaremaa Ühisgümnaasiumi õppealajuhataja Vilve Männa elukestva pedagoogilise töö, järjekindla saksa ning baltisaksa kultuuri viljelemise eest.

2005
Aare Taul

Kuressaare teenetemärk anti professionaalselt pühendunud ja kolleegide ning patsientide tunnustatud kirurg-traumatoloogile Aare Taulile, kes 30-aastases arstitegevuses Kuressaare haiglas juurutas suurte liigeste endoproteesimise ja mitmeid innovatiivseid ravimeetodeid luumurdude ravimisel, kasutades oskuslikult ära arstiteaduse arengusaavutusi.

2004
Voldemar Tiit

Voldemar Tiit pälvis teenemärgi enam kui viiekümneaastase tegevuse eest kodulinna heakorrastamisel ja kaunistamisel.

2003
Endel Püüa

Teenetemärk juhtiva tegevuse eest Kuressaare ajaloolise linnusekompleksi korrastamisel ja säilitamisel, samuti linna kultuuripärandit rikastavate ajalooliste uurimuste eest.

2002
Ahti Viilup

Teenetemärk suurettevõtte juhile Kuressaarele majanduslikult ja sotsiaalselt olulise ettevõtte, AS-i Saaremaa Liha- ja Piimatööstus pikaaegse ja eduka juhtimise eest.

2001
Boris Kivi (surn. 2006)

Boris Kivi pälvis teenetemärgi linna hariduselu edendamise ja Kuressaare ajalooliste kohanimede uurimise ning taaskasutusele võtmise eest.

2000
Taivo Lõuk ja Pauliine Kremm (surn. 2005)

Teenetemärgi pälvis endine Kuressaare linnapea ja volikogu esimees Taivo Lõuk olulise panuse eest linna omavalitsusliku staatuse taastamisel ja seoses linna omavalitsusliku haldusüksuse õigustesse astumise 10. aastapäevaga.
Teenetemärk teenekale pedagoogile ja aktiivsele linnakodanikule Pauliine Kremmile, kelle pikaajaline pedagoogiline tegevus, samuti kasvatuslikud ja üldhariva sisuga kirjutised ajakirjanduses olid kantud usust inimeste headusse ning mis alati olnud kaasinimeste aitamiseks.

1999
Felix Kadarik (surn. 2012)

Felix Kadarik pälvis linna teenetemärgi 45-aastase tegevuse eest Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Kuressaare Püha-Nikolai koguduse esipreestrina linnakodanike vaimu- ja hingejõu hoidja ja kaitsjana ning arhitektuurimälestisena kaitse all oleva Kuressaare Püha-Nikolai kiriku korrastamisel ja säilitamisel.

1998
Valter Hommik (surn. 2002)

Aktiivse tegevuse eest avalikus elus 1980. aastate teisel poolel, eriti tänutäheks Kuressaare ametliku nime ennistamise ja Vabadussõja ausamba taastamise poliitilise kampaania aktiivse eestvedamise eest pälvis teenetemärgi Valter Hommik.
 

spacer
Viimati muudetud: 11:36 05.05.2017
spacer
spacer
spacer