Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Hariduse register
Lasteaiad
Valvelasteaed
Koolid
Riigigümnaasium
Linnavolikogu esimehe poolt kokku kutsutud hariduse ajutise töögrupi materjalid
I klasside vastuvõtt
Noorsootöö
Tugila
Noortekeskus Noortejaam
Koolirahu 2013/2014
Noortevolikogu
Noorteühendused
Huviharidus
Laste- ja noortesõbralik linn
Hoolekogud ja Sihtasutuste nõukogud
Projektitoetuste taotlemine
Stipendiumid
Avalike ürituste korraldamine
Valdkonna õigusaktid
Haridusasutuste tasuliste teenuste ja ruumide hinnakirjad
Dokumentide blanketid
spacer
spacer

Noorte Tugila

spacer
spacer
spacer

 

Hea noor


•Kõnnime Sinu kõrval ja Sinuga koos. Julgustame Sind tegema valikuid. Aitame Sind sobiva töö leidmisel või hariduse omandamisel.
•Aitame Sul püstitada eesmärke, arendada oskusi ja leida uusi huvialasid.
•Toetame Sind vajadusel elu ümberkorraldamisel, jätkamaks Sinu liikumist sihi suunas.
•Toetame Sind väljakutsetega silmitsi seismisel. Julgus enese eest seista viib Sind kõrgemale ja kaugemale.
•Aitame Sind oma teadmiste, kogemuste ja kontaktidega jõuda seatud eesmärkideni.
•Koos oleme osa kogukondlikust partnerlusest. Jõudude ühendamine muudab Sind tugevaks.
•Noorte Tugila on loodud ainult Sinu jaoks!

Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on näiteks töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu. Noorte tugilad asuvad üle kogu Eesti, Kuressaares tegutsetakse avatud noortekeskuses Noortjaam (Pihtla tee 3), kus Noorte Tugila noorsootöötaja toetab noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda, luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse Haridus- ja Teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ alusel.


https://tugila.ee/tugilad

www.facebook.com/SaaremaaNoorteTugila/

spacer
Viimati muudetud: 13:55 10.04.2017
spacer
spacer
spacer